Mitä eroa lannoilla on?

Eri eläinlajien lannat eroavat toisistaan niin koostumukseltaan kuin ravinnepitoisuudeltaankin. Siipikarjan edustajat tuottavat vähänlaisesti lantaa vuodessa eläinpaikkaa kohden, mutta vastaavasti lanta on sitäkin ravinnerikkaampaa. Hevonen taas tuottaa paljon lantaa, mutta sen ravinnepitoisuus on kohtuullisen matala.

Lietelantaa muodostuu vain navetoissa ja sikaloissa, mutta kuivalantaa voi syntyä kaikissa eläinsuojissa, myös sika- ja nautatiloilla. Muiden eläinlajien lanta on tyypillisesti niin kiinteää, ettei lietelantaa voi muodostua, ellei lantaan lisätä runsaasti nestettä.

Lannan ravinnnepitoisuuteen voi vaikuttaa sekä eläimen ruokinnalla että lannan säilytys- ja käsittelytavoilla. Lannan koostumuksen taas määrittelee käytetyt kuivikkeet ja eläinlaji. On hyvä muistaa, että lanta on erilaista joka tilalla! Lannan taulukkoarvot ovat vain suuntaa-antavia, ja siksi omalta tilalta tehtävät lanta-analyysit ovat tuiki tärkeitä lannoitusta suunniteltaessa.

Kuivalannan vuotuiset ravinteet. Kuva suurenee klikkaamalla.
Lietelannan vuotuiset ravinteet. Kuva suurenee klikkaamalla.

Lue myös: Suomen normilanta, Luonnonvarakeskus

Alla olevista palkeista pääset tarkastelemaan eri eläinlajien eroja lannan suhteen:

Broileri  Kana  Lehmä  Lihanauta  Sika  Lammas  Hevonen

 

Mitä opin?
  • Miten eri eläinlajien lannat eroavat toisistaan?
  • Millä menetelmillä lannan ravinnepitoisuuteen voi vaikuttaa?
  • Minkä eläinlajin lanta on ravinteikkainta?

 

Etusivulle  Sivujen sisältö