Broileri

Broilerinlanta on erittäin ravinnerikasta.  Vuonna 2016 Suomessa oli 8,2 miljoonaa broileria, joista suurin osa asui Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Broilereiden määrä on kasvanut reipasta vauhtia vuoden 2010 jälkeen, jolloin Suomessa oli alle viisi miljoonaa broileria. Luken tilasto

Broilerit elävät pehkun päällä, jolloin niiden lanta on kuivikepohjalantaa. Yksi broilerierä kasvaa viidestä kuuteen viikkoa, jonka jälkeen linnut teurastetaan, lannat tyhjennetään ja uusi kasvatuserä tulee tilalle. Broileritiloilla syntyvä lantamäärä lasketaankin eläinpaikkaa kohden, joka tarkoittaa kuutta-seitsemää broileriyksilöä vuodessa.

Broilerikasvattamoissa eläinpaikkoja on tavallisesti useita kymmeniä tuhansia, joten vaikka yhtä eläinpaikkaa kohden syntyvä lantamäärä onkin vähäinen, muodostuu sitä kokonaisuutena yhdellä tilalla vuoden aikana reilusti.

Broilerinlanta on yleensä kysyttyä tavaraa, joten jos tilan omille pelloille ei korkeiden fosforilukujen vuoksi voi lantaa enää laittaa, löytyy broilerinlannalle usein vastaanottaja joko naapuritilalta tai kierrätysravinteiden valmistajalta.

 

Etusivulle  Sivujen sisältö

.

Kuva suurenee klikkaamalla.
Kuva suurenee klikkaamalla.
Lannat Lantalat Lannanlevitys Lantojen erot  Biokaasu Lannan käsittely

 

Kana  Lehmä Lihanauta  Sika  Lammas  Hevonen