Ympäristötesti

RE-maatila |

Riitta Lehtinen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Ympäristön ja tilan talouden kannalta on olennaista löytää ne toimet, jotka hyödyttävät omaa tilaa ja sen ympäristöä tehokkaimmin. Pitää tiedostaa, mitä päämäärää kohti ollaan menossa eikä kannata lannistua, vaikka tuloksia ei vielä ensimmäisenä vuonna tulisikaan. Ympäristötoimet ovat kuin hyvä investointi, ne tulevat tuottoisiksi pitkällä aikavälillä (Lähde Maatilan ympäristökäsikirja)

TEHO Plus-hankkeen laatimasta ympäristötestistä saa palautteeksi vinkkejä, miten oman tilan tilannetta voi vielä parantaa.  Ja Maatilan Ympäristökäsikirjasta voi lukea lisätietoja.  Asioita käsitellään seuraavista näkökulmista:

  • hallitse valumavesiä
  • ehkäise eroosiota pellolla, laitumilla ja uomissa
  • panosta lannoituksen suunnitteluun ja toteutukseen
  • lisää peltoluonnon monimuotoisuutta
  • lisää monimuotoisuutta pellon ulkopuolella
  • säästä energiaa

Testin kysymykset soveltuvat sekä kasvinviljely- että kotieläintilalle.

Tee testi

Ravinne- ja energiatehokas maatila hankkeessa mukana olevat opetusmaatilat ovat myös tehnneet testin.  HAMK Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla todetiin testiä tehdessä (syksy 2016), että meillä on joitain lohkoja, missä on vettymishaittaa, lietesäiliöitä ei ole katettu ja suojavyöhykkeet niitetään ensimmäisen säilörehunteon yhteydessä.  Näistä saimme alla olevat kehittämisehdotukset:

1. Vettymishaitta voi johtua ongelmista maan rakenteessa, salaojituksessa tai peruskuivatuksessa. Tarkista salaojaputkien toimivuus ja poista mahdolliset tukkeumat ja sortumat. Tarkista valtaojat sortumien varalta, jotta liika vesi pääsee poistumaan peltoalueelta. Maan rakenteen toimivuutta pystyt tarkkailemaan Peltomaan laatutestin avulla. Maan rakennetta voit parantaa muun muassa monipuolisella viljelykierrolla, eloperäisen aineksen lisäämisellä peltoon ja syväjuuristen kasvien viljelyllä.

2. Lietteen päällä kelluva kate vähentää typen haihtumista lietesäiliöstä. Kiinteä kate estää sadeveden pääsyn lannan sekaan, näin sadevesivaran tarve vähenee ja et kuljeta turhaan vettä lannan mukana.

3. Suosi myöhäistä niittoa kesannoilla, pientareilla ja suojavyöhykkeillä. Tarkkaile kasvustossa liikkuvia eläimiä ja aja ne tarvittaessa turvalliseen ympäristöön. Pyri tekemään niitto ja puinti niin, että eläimet ja niiden poikaset ehtivät pakenemaan työkonetta. Sadon korjuussa jätetty pitkä sänki pellon keskiosissa antaa suojaa varsinkin peltopyylle.

Hyvää meillä on  se, että viljelykierto on monipuolinen,  viljelyssä on myös typensitojakasveja kuten apilaa ja sinimailasta ja käytetään kerääjäkasveja.  Eläimiä laidunnetaan.  Vesistöjen varsilla on suojavyöhykkeitä sekä kosteikko ja  tilalla olevat pohjavesialueet huomioidaan.

 
 
DMS