Yleistietoa karjanlannnan käytöstä ravinteena

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Karjanlanta on monipuolinen ravinne. Sen käyttö oman maatilan lannoitteena vaatii käyttäjältä lannan ominaisuuksien tuntemista ja ravinneanalyysin tarkkaa tulkitsemista.

Lannan tärkeimmät ravinteet ovat typpi, fosfori ja kalium. Suuri osa typestä on orgaanisessa muodossa ja liukoisen typen osuus vaikuttaa levitysvuoden satoon. Mutta miten orgaaninen typpi mineralisoituu ja ja typpi olisi paremmion käytettävissä? Entä miten ravinteiden haihduntaa voidaan ehkäistä? Tarkempi johdatus lannan ravinteiden hyödyntämiseen löytyy linkistä Yleistietoa karjanlannan ravinteista.

Typen kiertokulku eri olomuodoissa lannoituksen eri vaiheissa

 
 
DMS