Yleistä kiinteistä biopolttoaineista

RE-maatila |

Yleisimpiä tiloilla käytettäviä kiinteitä puupolttoaineita ovat metsähake ja klapi/pilke. Puun osuutta on viime vuosina pyritty kasvattamaan ilmastotavoitteiden vuoksi. Puuhakkeen polttoa on lisännyt myös uusien polttotekniikoiden yleistyminen.

Olki on merkittävin maatalouden sivutuotteista, jota voidaan käyttää energiatuotantoon. Oljen puristaminen pelleteiksi parantaa sen energiatehokuutta ja helpottaa logistiikka. Paikallisesti esim. järviruoko, ruokohelpi ja kaislat voivat olla raaka-aineena rakeisessa biopolttoaineessa.

Energiatehokkaasti.fi: Uusiutuvat energiatuotantopanokset

 
 
DMS