Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan. Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle

RE-maatila |

Lantaurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi eli LAURA-hankkeen tuottama käsikirja ”Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan. Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle” on julkaistu Oamkin ePooki -julkaisusarjassa:

http://www.oamk.fi/epooki/2018/kasikirja-ravinnekierratysverkostolle/

 
 
DMS