Vetoletkulevitys

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Vetoletkulevityksen yksi merkittävimmistä eduista on pieni pintapaine pellolla levityksen aikana. Levikepyörät traktorissa eivät myöskään haittaa levitystä kuten hinattavan vaunun kanssa kääntyessä. Myös energian kulutus levitystyössä on pienempi. Taka-akselille kohdistuu levittimen massa ja letkun vetämisestä aiheutuva vetovastus. Käytännössä täyden lietevaunun rasitus on suurempi ja vaunun renkaiden paine jää kokonaan pois.

177
Kuva 1. Tässä kuvassa käytetyssä traktorissa oli yli 300 hv. Kuljettajan mukaan laitteisto vaatii vähintään n. 250 hv traktorin maksimikuormituksen aikana.

Vetoletkulevityksen maksimietäisyytenä lietevarastosta pidetään 2 km etäisyyttä.


Kuva 2. Vetoletkun pituus on yleensä alle 2 km.

 
 
DMS