Vesiensuojelu

Suomessa vesistöjen ekologinen ja kemiallinen tila luokitellaan järville, joille ja rannikkovesille. Ekologisen tilan arvioinnissa pintavedet luokitellaan joko erinomaisiksi, hyviksi, tyydyttäviksi, välttäviksi tai huonoiksi. Ekologisen tilan luokittelussa huomioidaan biologiset laatutekijät. Biologisessa laadussa levien, kasvien ja eläinten tilaa verrataan oloihin, joihin ihmistoiminta ei ole havaitusti vaikuttanut. Arvioinnissa otetaan huomioon myös veden kemiallisia laatutekijöitä, kuten kokonaisravinnepitoisuus, happamuus ja näkösyvyys sekä hydromorfologisia tekijöitä kuten talvialenema ja vaellusesteet. Kosteikot tehostavat vesiensuojelua ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Ne pidättävät valuma- alueelta tulevia ravinteita.

Stenman, Tarja: Tarvaalan kosteikko maatalouden vesiensuojelussa (pdf) luento, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Nauhoitus (7 min)


Vesiensuojelu ja veden laadun seuranta

Järvenkunnostuksen biomassat hyötykäyttöön

Teija Rantala, Savonia-ammattikorkeakoulu Rehevöityneitä järviä kunnostetaan erilaisilla hankkeilla, joissa järveen ...
Lue Lisää

Jatkuvatoiminen veden laadun mittaus OSAO:n opetusmaatilalla vuonna 2018

Kaija Karhunen (Oamk), Joni Kosamo (Oamk) ja Mari Tohmola (Oamkin ...
Lue Lisää

Kipsihankkeeseen positiivisin odotuksin

Vilkku -hanke Vihannesviljelijä Hannu Rinnekaria ei tarvinnut liiemmin houkutella hankkeeseen, ...
Lue Lisää

Kesän vähäiset sateet ja heinäkuun hellejakso tyrehdyttivät veden laadun mittauksen Muhoksen OSAO:n opetusmaatilalla

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu Veden laadun mittaukset aloitettiin Muhoksen OSAO:n ...
Lue Lisää

Vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteet Valkeisenjärvellä 2017

Ari Poutiainen ja Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Vesistöjen kunnostustoimenpiteet ja hoito ...
Lue Lisää

Kuopion Maaningan Valkeisenjärven kunnostus 2017

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Valkeisenjärvellä, Kuopiossa pidettiin Ruovikot Ruotuun tapahtuma 18.7.2017 ...
Lue Lisää

Rantalaidunnus – kenelle rantalaidunnus sopii?

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu. Blogin tekstin kuvat ja materiaali on kirjoitettu ...
Lue Lisää

Veden laadun online mittaus on taas käynnistynyt OSAO:n opetusmaatilalla Muhoksella

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu Mittauksia jatketaan kesällä 2017 samoissa salaojakaivossa ...
Lue Lisää

Valkeisenjärven kunnostus

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden Valkeisenjärven kunnostushanke ...
Lue Lisää

Maatalouden vaikutukset vesistöön ja ehkäisevät toimenpiteet

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Suuri osa maamme pintavesistä – 65 prosenttia ...
Lue Lisää

Salaojavesien veden laadun seuranta jatkuvatoimisten mittalaitteiden avulla

Kaija Karhunen, Joni Kosamo ja Ronja Kuorikoski,  Oulun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tavoitteena ...
Lue Lisää

Vesiensuojelu ja kompostointi 22.11.2016 Novia

22.11.2016 järjestettiin Vesiensuojelu ja kompostointi  - Vattenskydd och kompostering  päivä Novialla ...
Lue Lisää

Tarvaalan mallikosteikko

Tarvaalan mallikosteikko

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kosteikkojen perustaminen on maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukainen ...
Lue Lisää

Kuiva kesä 2018 Tarvaalan kosteikolla

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Automaattiset vedenlaadun ja määrän mittaukset käynnistyivät ...
Lue Lisää

FRESHABIT ohjausryhmä tutustui mallikosteikkoon

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Valtakunnallisen FRESHABIT-hankkeen Keski-Suomen alueen ohjausryhmä sekä ...
Lue Lisää

Biotalouskampuksen mallikosteikko

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Biotalouskampuksen mallikosteikko sijaitsee Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston ...
Lue Lisää

Tukea kosteikon perustamiseen

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Kosteikot pidättävät pelloilta valuvia ravinteita ja kiintoainesta ...
Lue Lisää