Vesiensuojelu ja ravinteiden hallinta

Kosteikot tehostavat vesiensuojelua ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Ne pidättävät valuma- alueelta tulevia ravinteita.

Ravinnetaseet kertovat maatilan ravinteiden käytön tehokkuudesta. Ravinnetaseita kannattaa seurata useampia vuosia ja myös lohkokohtaisesti. Kaikkien taseiden laskennassa mittaaminen ja sitä kautta saatavat luotettavat lähtötiedot ovat avainasemassa.

Porttitaseen laskennassa huomioidaan tilalle tulevien ravinteiden määrä ja tilalta poistuvien ravinteiden määrä.


Vesiensuojelu ja veden laadun seuranta

Kuopion Maaningan Valkeisenjärven kunnostus 2017

Kuopion Maaningan Valkeisenjärven kunnostus 2017 Valkeisenjärvellä, Kuopiossa pidettiin Ruovikot Ruotuun ...
Lue Lisää

Rantalaidunnus – Kenelle rantalaidunnus sopii?

Blogin tekstin kuvat ja materiaali on kirjoitettu Rantalaidunnustapahtuman tiimoilta 8.6.2017 ...
Lue Lisää

Veden laadun online mittaus on taas käynnistynyt OSAO:n opetusmaatilalla Muhoksella

Mittauksia jatketaan samoissa salaojakaivossa kuin kesällä 2016. Tänä vuonna mitattavia ...
Lue Lisää

Vesistöjen kunnostus

Maaningan Valkeisenjärven kunnostus Kyseinen blogi kertoo vesistöjen kunnostuksesta ja esittelemme ...
Lue Lisää

Maatalous ja vesistöt

Kyseisen blogin tekstissä on asiaa muun muassa Kuopiossa 23.2.2017 järjestetystä ...
Lue Lisää

Salaojavesien veden laadun seuranta jatkuvatoimisten mittalaitteiden avulla

Kaija Karhunen, Joni Kosamo ja Ronja Kuorikoski (Oulun ammattikorkeakoulu, luonnonvara-ala) ...
Lue Lisää

Vesiensuojelu ja kompostointi 22.11.2016 Novia

Vesiensuojelu ja kompostointi  - Vattenskydd och kompostering  22.11.2016  Plats:   YH ...
Lue Lisää

Talvi tulee Muhokselle

Marraskuussa 2016 haettiin mittausanturit pois salaojakaivoista Koivikon opetusmaatilalla. Dataa on ...
Lue Lisää

Salaojavesien laadun mittaus käynnistyy Koivikon opetusmaatilalla Muhoksella

Jatkuvatoimiset veden laadun mittausasemat on asennettu säätösalaojitetun pellon salaojakaivoihin. Vedestä ...
Lue Lisää

Ravinnetaselaskelmat

Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä

Oulun ammattikorkeakoulun Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa on valmistunut Elsi Pellikaisen opinnäytetyö aiheesta ...
Lue Lisää

Tarvaalan opetusmaatilan ravinnetaseista

                              Tarvaalan opetusmaatila tukee Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) sekä samalla ...
Lue Lisää

OSAO / Opetusmaatila Koivikko Peltotaseet

Vuonna 2016 OSAO Koivikon opetusmaatilalla oli viljelyksessä 120 hehtaaria peltoa ...
Lue Lisää

Peltosalmen koulutilan ravinnetaseet 2016 ja TehoPlus Raportti

Savonia ammattikorkeakoulun yhteistyömaatila on YSAO:n koulutila, jonka päätuotantosuunta on maidontuotanto ...
Lue Lisää

Fosforikierto Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla

Mustialassa vuonna 2016 oli peltoa viljelyksessä 185 hehtaaria. Lypsylehmiä navetassa ...
Lue Lisää

Typenkierto Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla

Mustialassa vuonna 2016 oli peltoa viljelyksessä 185 hehtaaria. Lypsylehmiä navetassa ...
Lue Lisää

SeAMK Sedu Korven koulutilan peltotaseet vuosilta 2014 – 2016

Seuraavissa kuvioissa ilmenee lohkoittain laskettu peltotase Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Korven koulutilan ...
Lue Lisää

Ravinnetaseet Livia/ Tuorla

Ravinnetaseet kasvilajeittain Tuorlassa kasvukaudella 2016 Tuorlassa on peltoa noin 150 ...
Lue Lisää

HAMK Mustiala

Vuonna 2016 Mustialan opetusmaatilalla oli viljelyksessä 184,4 hehtaaria peltoa 62 ...
Lue Lisää

Tarvaalan mallikosteikko

JAMK-POKE: FRESHABIT ohjausryhmä tutustui mallikosteikkoon

Valtakunnallisen FRESHABIT-hankkeen Keski-Suomen alueen ohjausryhmä sekä hankkeen core-tiimin edustaja Seppo ...
Lue Lisää

JAMK-POKE Biotalouskampuksen mallikosteikon seuranta

Biotalouskampuksen mallikosteikon toimintaa seurataan vesinäytteiden ja automaattisen vedenlaadun mittauksen avulla ...
Lue Lisää

Biotalouskampuksen mallikosteikko

Biotalouskampuksen mallikosteikko sijaitsee Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston mailla Saarijärvellä. Kosteikko koostuu kahdesta ...
Lue Lisää

Tukea kosteikon perustamiseen

Kosteikot pidättävät pelloilta valuvia ravinteita ja kiintoainesta sekä lisäävät luonnon ...
Lue Lisää