Veden laadun online mittaus on taas käynnistynyt OSAO:n opetusmaatilalla Muhoksella

RE-maatila |

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu

Mittauksia jatketaan kesällä 2017 samoissa salaojakaivossa kuin kesällä 2016. Tänä vuonna mitattavia parametreja ovat veden pH, lämpötila, johtokyky, happipitoisuus sekä ammonium-ja nitraattityppi. Virtamaanmittauskaivot tullaan asentamaan salaojakaivojen viereen.


Kuva 1. Heikki Leppävuori, Elsi Pellikainen ja Joni Kosamo mittausaseman huoltotöissä.

Viime keskiviikkona (31.5.17), viileässä alkukesän säässä, käytiin tarkistamassa ja huoltamassa mittausanturit ja lisäksi otettiin vertailunäytteet laboratorioanalyyseja varten. Huoltotoimissa olivat mukana Oamkista Joni Kosamo ja Kaija Karhunen sekä agrologiopiskelijat Elsi Pellikainen ja Heikki Leppävuori.


Kuva 2. Säätösalaojakaivo, johon on asennettu veden laadun mittausanturit.


Kuva 3. pH -anturin puhdistus.


Kuva 4. Toisen mittausaseman huollossa Elsi Pellikainen, Joni Kosamo ja Kaija Karhunen

 
 
DMS