Valkuaisrehujen käyttö lihanautojen ruokinnassa

RE-maatila |

Työtä varten haastateltiin yhteensä kuutta lihanautatilaa, joista viidellä jo käytettiin kotoisia valkuaisrehuja tai suunniteltiin niiden käytön aloittamista tai lisäämistä. Härkäpapu oli tiloilla yleisimmin käytetty kotoinen valkuaisrehu. Kotoisia valkuaisrehuja käyttävät tilat olivat pääosin tyytyväisiä niiden viljelyyn ja käyttöön ruokinnassa.

Huuskonen, Liisa: Valkuaisrehujen käyttö lihanautojen ruokinnassa. Opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014.

Tiivistelmä
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa valkuaisrehujen käytöstä lihanautojen ruokinnassa kirjallisuuden ja käyttäjäkokemusten perusteella. Työni tarkoituksena oli selvittää erityisesti kotoisten valkuaisrehujen käyttöä ja käyttökokemuksia ja näin ollen myös edistää Suomen valkuaisomavaraisuutta, joka nykyisellään on alhainen.

Jos säilörehu on sulavuudeltaan ja säilönnälliseltä laadultaan hyvää ja ruokinnan väkirehutaso on kohtuullinen, lihanauta ei välttämättä tarvitse lainkaan täydennysvalkuaista puolen vuoden iästä eteenpäin. Jos täydennysvalkuaista kuitenkin tarvitaan, kannattaa valita taloudellisesti mahdollisimman edullinen vaihtoehto, sillä lihanaudan valkuaisen tarve on useimmiten määrällistä eikä laadullista. Valkuaiskasveista erityisesti palkokasvit soveltuvat hyvin lihanaudan kotoisen valkuaisen lähteeksi ja niistä voidaan tuottaa sekä väkirehua että säilörehua.

Työtä varten haastateltiin yhteensä kuutta lihanautatilaa, joista viidellä jo käytettiin kotoisia valkuaisrehuja tai suunniteltiin niiden käytön aloittamista tai lisäämistä. Härkäpapu oli tiloilla yleisimmin käytetty kotoinen valkuaisrehu.

Kotoisia valkuaisrehuja käyttävät tilat olivat pääosin tyytyväisiä niiden viljelyyn ja käyttöön ruokinnassa. Kaikilla näistä tiloista aiottiin myös jatkossa pitäytyä kotoisten valkuaisrehujen viljelyssä ja käytössä. Tilat olivat valmiita suosittelemaan kotoisten valkuaisrehujen viljelyä ja käyttöä sekä kotieläin- että kasvinviljelytiloille. Erityisesti tiloilla toivottiin, että suomalaiseen valkuaisen tuotantoon panostettaisiin enemmän esimerkiksi jalostamalla lajikkeista paremmin Suomen ilmastoon sopivia.

 
 
DMS