Valkuaisomavaraisuuden nostaminen Mikkolan tilalla

RE-maatila |

Opinnäytetyössä tutkitaan sekä palkoviljoja että nurmipalkokasveja. Kasvivalinnat on rajoitettu puitaviin palkoviljoihin ja monivuotisiin nurmiin lisättäviksi soveltuviin nurmipalkoviljoihin. Palkoviljoista sekä nurmipalkokasveista tarkastellaan viljelytapoja, kannattavuutta sekä rehuominaisuuksia.

Mikkola, Eero: Valkuaisomavaraisuuden nostaminen Mikkolan tilalla. Opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017.

Tiivistelmä
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää Mikkolan tilalle sopivia keinoja ja kasveja nostaa tilan valkuaisomavaraisuutta. Tilan valkuaisomavaraisuudessa on monia keinoja lisätä valkuaiskasvien viljelyä. Työn toimeksiantajana toimii Mikkolan tila.

 
 
DMS