Vähähiilinen kasvintuotanto

Kasvinviljelyn ja hiilipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan datan keräystä päätöksenteon tueksi. Maan kasvukunnon seurantaa tulisi suunnitella. Sitä voidaan mitata eri menetelmillä. Voidaan verrata hyviä ja huonoja kasvulohkoja yleisimmillä maalajeilla. Maaperän hiilisisältö voidaan selvittää hehkuttamalla, penetrometrimittaus näyttää maan tiiviyden eri syvyyksissä ja maanrakennetta voidaan seurata tekemällä kuoppahavaintoja.  Lierojen määrä maaperässä kertoo myös miten maaperä voi. Mittaamalla ja seuraamalla peltomaan kasvukuntoa voimme luoda parantamiskeinoja. Kotimaisia valkuaiskasveja voidaan höydyntää kotieläinten ruokinnassa.


Viimeisimmät artikkelit: