Vähähiilinen kasvintuotanto

Kasvinviljelyn ja hiilipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan datan keräystä päätöksenteon tueksi. Maan kasvukunnon seurantaa tulisi suunnitella. Sitä voidaan mitata eri menetelmillä. Voidaan verrata hyviä ja huonoja kasvulohkoja yleisimmillä maalajeilla. Maaperän hiilisisältö voidaan selvittää hehkuttamalla, penetrometrimittaus näyttää maan tiiviyden eri syvyyksissä ja maanrakennetta voidaan seurata tekemällä kuoppahavaintoja.  Lierojen määrä maaperässä kertoo myös miten maaperä voi. Mittaamalla ja seuraamalla peltomaan kasvukuntoa voimme luoda parantamiskeinoja. Kotimaisia valkuaiskasveja voidaan höydyntää kotieläinten ruokinnassa.


Viimeisimmät artikkelit:

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutumisen toimenpiteet Mustialassa

Jukka Korhonen, Hämeen ammattikorkeakoulu Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla on 185 ha pelto ja noin 75 lehmää ja nuorkarjaa 65 eläintä ...
Lue Lisää

Ruo’on käyttö maanparannusaineena Härkmerissä

Suvi Jaakkola, Hämeen ammattikorkeakoulu Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, mitä hyötyjä ruo᾽osta on maanparannusaineena Kristiinankaupungin Härkmerissä sijaitsevilla perunapelloilla. Aikaa työlle on ...
Lue Lisää