Vähähiilinen kasvintuotanto

Kasvinviljelyn ja hiilipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan datan keräystä päätöksenteon tueksi. Maan kasvukunnon seurantaa tulisi suunnitella. Sitä voidaan mitata eri menetelmillä. Voidaan verrata hyviä ja huonoja kasvulohkoja yleisimmillä maalajeilla. Maaperän hiilisisältö voidaan selvittää hehkuttamalla, penetrometrimittaus näyttää maan tiiviyden eri syvyyksissä ja maanrakennetta voidaan seurata tekemällä kuoppahavaintoja.  Lierojen määrä maaperässä kertoo myös miten maaperä voi. Mittaamalla ja seuraamalla peltomaan kasvukuntoa voimme luoda parantamiskeinoja. Kotimaisia valkuaiskasveja voidaan höydyntää kotieläinten ruokinnassa.

Juvonen, Eeva-Liisa: Vähähiilisyys Mustialan tutkimus- ja opetusmaatilalla (pdf), Hämeen ammattikorkeakoulu, luento 22.11.2018. Nauhoitus (28 min.)
Virta, Tuomo: Hiilipäästöjen vähentämisen mahdollisuudet Livian koulutilan kasvintuotannossa (ppt), Livia, luento 29.11.2018. Nauhoitus (34 min)


Viimeisimmät artikkelit:

Ruokohelven käyttö kuivikkeena – kokeilu OSAO Muhoksella

Mikko Aalto ja Tommi Junnonaho, Oamk Kuivikkeen päätehtävä navetoissa on imeä itseensä virtsaa ja muuta kosteutta, jolloin hygieenisyys paranee. Kuivike ...
Lue Lisää

Maan tiiviysmittauksia penetrometrilla Tuorlan opetusmaatilalla

Penetrometri on työväline maan tiiviyden mittaamiseen. Sillä saadaan mitattua maan kovuutta (mekaanista vastusta, MPa) ja näin ollen saadaan selvitettyä, kuinka ...
Lue Lisää

Hiilipäästöjen vähentäminen kasvihuonetuotannossa

Niina Haario, Livia Tässä kirjoituksessa kerrotaan lyhyesti perustietoja kasvihuoneviljelystä Suomessa ja nykymuotoisen kasvihuoneviljelyn ilmastovaikutuksista yleisellä tasolla. Tämän jälkeen esitellään keinoja, ...
Lue Lisää

Lisää kasvipeitteisyyttä heinästä, siemennurmista ja kuminasta

Saaristomeren valuma-alueella viljely on kevätviljapainotteista. Nurmikasvien ja kuminan viljely lisäisivät talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja vähentäisivät eroosion riskiä. Nurmen ja kuminan lisääminen ...
Lue Lisää

Maan kasvukunnon mittaus ja härkäpavun viljelykokeilu OSAO:n Muhoksen yksikön opetusmaatilalla

Kaija Karhunen, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu ja Mari Tohmola, agrologiopiskelija, Oamk ja harjoittelija Muhoksen opetusmaatilalla Maan kasvukunto ja sen merkitys Peltomaan ...
Lue Lisää

Penetrometri sekä vedenläpäisy mittauksia Mustialan opetusmaatilalla

 Sinna Koivuniemi, Hämeen ammatti-instituutti Annika Michelson, Hämeen ammattikorkeakoulu Maan tiivistyminen on yleistyvä ongelma, jota epävakaat säät ja kasvavat maatalouskoneet eivät ...
Lue Lisää

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutumisen toimenpiteet Mustialassa

Jukka Korhonen, Hämeen ammattikorkeakoulu Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla on 185 ha pelto ja noin 75 lehmää ja nuorkarjaa 65 eläintä ...
Lue Lisää

Ruo’on käyttö maanparannusaineena Härkmerissä

Suvi Jaakkola, Hämeen ammattikorkeakoulu Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, mitä hyötyjä ruo᾽osta on maanparannusaineena Kristiinankaupungin Härkmerissä sijaitsevilla perunapelloilla. Aikaa työlle on ...
Lue Lisää

Maaperän hiilisisältö Mustialan opetusmaatilalla

Sinna Koivuniemi, Hämeen ammatti-instituutti Annika Michelson, Hämeen ammattikorkeakoulu Maaperään on sitoutunut enemmän hiiltä kuin maanpäälliseen kasvillisuuteen. Ilmakehään verrattuna maassa on ...
Lue Lisää