Uutiset ja ajankohtaiset

Maan kasvukunnon mittaukset aloitettu OSAO:n opetusmaatilalla Muhoksella

RE-maatila |

Kuoppahavainnoissa tarkastellaan seuraavia maaperän ominaisuuksia: juuriston tuuheus, maan kosteus, maaperän rakenne, multavuus ja lierokäytävät. Tutkitulla nurmilohkolla, josta oli juuri korjattu ensimmäinen säilörehusato, ruokamultakerroksen syvyys oli 38 cm, rakenne hyvä eikä tiivistymiä esiintynyt. Tosin lierojakaan ei löytynyt ja alkukesän kuivuus näkyi selvästi. Sadetta toivotaan mahdollisimman pian!

Ohralannoituskoe 2018

RE-maatila |

KESÄ 2018 koetoimintaa Ravinne ja energiatehokas maatila- hanke     Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin kanssa lannoituskokeen rehuohralla (Brage). Koelohkona 1,31 ha Kankaan pihapelto.   Lohkon viljavuus:   Koeruutujen Lannoitukset:                                                                                                            Lietelanta      30 tn/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha       Rejekti           30 tn/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha Väkilannoite (Suomen salpietari) 180 kg/ha, kokonaistyppi […]

Peltotase maatilan ravinnevirtojen seurantakeinona

RE-maatila |

Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisusarjassa, ePooki, on julkaistu Kaija Karhusen ja Elsi Pellikaisen artikkeli peltotaseista. Tiedonkeruu on tapahtunut Ravinne- ja energiatehokas maatila -hankkeessa. Artikkeli löytyy Oamkin sivuilta: http://www.oamk.fi/epooki/2018/peltotase-maatilan-ravinnevirtojen-seurantakeinona/  

Vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteet Valkeisenjärvellä 2017

RE-maatila |

 VESISTÖNSUOJELU JA VALKEISENJÄRVEN KUNNOSTUSVUOSI 2017   Vesistöjen kunnostustoimenpiteet ja hoito tarkoittavat toimenpiteitä, joilla parannetaan veden laatua, vähennetään umpeenkasvusta aiheutuneita ongelmia tai nostetaan veden pintaa. Kunnostetun järven tilaa yleensä joudutaan ylläpitämään hoitotoimenpiteillä. Kunnostustoimenpiteet vesistöillä tulee miettiä järvikohtaisesti, sillä turhat ja väärät kunnostustoimenpiteet voivat jopa heikentää järven tilaa. Kasvillisuuden liika poisto voi lisätä leväkukintoja, voi altistaa rantaa […]

Ympäristötesti

RE-maatila |

Riitta Lehtinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Ympäristön ja tilan talouden kannalta on olennaista löytää ne toimet, jotka hyödyttävät omaa tilaa ja sen ympäristöä tehokkaimmin. Pitää tiedostaa, mitä päämäärää kohti ollaan menossa eikä kannata lannistua, vaikka tuloksia ei vielä ensimmäisenä vuonna tulisikaan. Ympäristötoimet ovat kuin hyvä investointi, ne tulevat tuottoisiksi pitkällä aikavälillä (Lähde Maatilan ympäristökäsikirja) TEHO Plus-hankkeen laatimasta ympäristötestistä […]

Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä

RE-maatila |

Oulun ammattikorkeakoulun Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa on valmistunut Elsi Pellikaisen opinnäytetyö aiheesta ”Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä”. Opinnäytetyö on tehty RE-hankkeelle ja aineistona on käytetty OSAO:n Muhoksen yksikön opetusmaatilan peltotaseita vuosilta 2013-2014 ja 2016-2017. Julkaisun pysyvä osoite on  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802082162

Erkkilän opetusmaatilan energiasuunnitelma

RE-maatila |

Juha Keski-Rauska, Haapajärven ammattiopisto Sähkönkulutus Erkkilän opetusmaatilan energia suunnitelmaa aloitettiin suunnittelemaan kesällä 2017.  Ensimmäisenä toimenpiteenä suunnitelman laatimisessa oli nykyisen energiankäytön kartoitus. Tarkempaa tietoa saatiin kesäkuusta 2017 lähtien navetan energiankulutuksesta. Tällöin asennettiin energiankulutusta seuraamaan eGauge mittari. Energian kulutusta voi seurata osoitteesta http://egauge31547.egaug.es/57A4C/ . Tällä hetkellä mittarissa on kiinni 7 anturia: valaistus, rehusiilo, lannanpoisto, lypsyrobotti, ilmastointi, ruokinta […]

Peltosalmen koetila 2017: Karjanlannan levitysajankohdan vaikutus ohralla

RE-maatila |

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Peltosalmen tilalla viljeltiin suojaviljana monitahoista Kaarle ohraa sekä nurmen siementä. Havaintolohko on yhteinen Hankkijalle ja Savonia-ammattikorkeakoulun Lantalogistiikka-hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on selvittää karjanlannan levitysajankohdan vaikutuksia ohran viljelyssä. Lohkon kaikki koejäsenet saivat karjan lietettä syksyllä 2016 noin 20 t/ha.  Havaintolohko jaettiin neljään eri havaintolohkoon, jotka saivat seuraavanlaiset lannoitukset (kuva 1): 1)  Lannoitteena kylvön yhteydessä […]

Dronekuvien tulkinnasta tarkennettuun kasvinviljelyyn – webinaari 24.10.2017

RE-maatila |

Juha Tiainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMKin Ilmajoen kampuksella  Agroteknologia tehokäyttöön-hanke sekä Ravinne- ja energiatehokas maatila-hanke järjestivät yhdessä koulutustilaisuuden dronekuvien tulkinnasta. Tilaisuudessa oli mukana kymmenkunta yrittäjää lähiopiskelussa sekä pari REM-hankkeen toimijaa Skypen välityksellä. Tilaisuuden ydin-Powerpoint-tiedosto on liitetty saitin mediavarastoon ( linkki alla). Tämän tilaisuuden jatkona suunnitellaan  QGIS-paikkatietojärjestelmäkurssia   sovellettuna täsmäkasvinviljelyyn. Esitys_24.10 Atko_Ilmajoki_Jori_Lahti_Juha_Tiainen

 
 

 
DMS