Uutiset ja ajankohtaiset

Peltosalmen koetila 2017: Karjanlannan levitysajankohdan vaikutus ohralla

RE-maatila |

Peltosalmen tilalla viljeltiin suojaviljana monitahoista Kaarle ohraa sekä nurmen siementä. Havaintolohko on yhteinen Hankkijalle ja Savonia-ammattikorkeakoulun Lantalogistiikka-hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on selvittää karjanlannan levitysajankohdan vaikutuksia ohran viljelyssä. Lohkon kaikki koejäsenet saivat karjan lietettä syksyllä 2016 noin 20 t/ha.  Havaintolohko jaettiin neljään eri havaintolohkoon, jotka saivat seuraavanlaiset lannoitukset (kuva 1): 1)  Lannoitteena kylvön yhteydessä YaraBela Suomensalpietari (27-0-1)   […]

Dronekuvien tulkinnasta tarkennettuun kasvinviljelyyn – webinaari 24.10.2017

RE-maatila |

SeAMKin Ilmajoen kampuksella  Agroteknologia tehokäyttöön-hanke sekä Ravinne- ja energiatehokas maatila-hanke järjestivät yhdessä koulutustilaisuuden dronekuvien tulkinnasta. Tilaisuudessa oli mukana kymmenkunta yrittäjää lähiopiskelussa sekä pari REM-hankkeen toimijaa Skypen välityksellä. Tilaisuuden ydin-Powerpoint-tiedosto on liitetty saitin mediavarastoon ( linkki alla ) . Tämän tilaisuuden jatkona suunnitellaan   QGIS-paikkatietojärjestelmäkurssia   sovellettuna täsmäkasvinviljelyyn.     Esitys_24.10 Atko_Ilmajoki_Jori_Lahti_Juha_Tiainen

Livian maaseutuopiston energiasuunnitelma

RE-maatila |

Livian maaseutuopisto käsittää Tuorlan ja Paimion toimipisteet. Tuorlassa sijaitseen maatalous- puutarha- ja luontotiimien opetusta, kun Paimiossa annetaan opetusta metsä- ja eläintiimeissä (pl. tuotantoeläimet). Tuorlassa omaenergiaa tuotetaan biokaasulaitoksessa ja biodieselin valmistuksella ja Paimion toimipisteen lämmitys tapahtuu metsäopetuksen toimesta. Yhteensä koko Liviassa itsetuotetun energianmäärä (lämpö ja sähkö) oli vuonna 2016 24 %. Livian energian käyttö toimipisteittäin Livian […]

Ohrakoeruutujen satoa ei määritetä

RE-maatila |

Haapajärven koulutilalla kasvukaudella 2017 toteutettua Ravinne ja energiatehokas maatila hankkeen Ohran lannoituskoetta ei saada toteutettua loppuun asti. Kasvukauden sääolot (syksyn sateet ja vähäinen lämpösumma) sekä runsas jälkiversonta aiheuttivat kasvustolle poikkeamia. Pääsato on vielä lokakuun alussa tuleentumisvaiheessa ja jälkiversonta maitotuleentumisasteella. Lohko ei ennätä valmistua puintikuntoon asti, joten luotettavaa satomääritystä koeruuduilta ei voida tehdä. Ensi keväänä uusien […]

Naudan lietelannan ravinnepitoisuus ja sen merkitys lannoituksen suunnittelussa

RE-maatila |

Kaija Karhunen (lehtori) ja Heikki Leppävuori (agrologiopiskelija),  Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulun LAURA -hankkeessa (Lantaurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi) tutkittiin naudan lietelannan ravinnepitoisuutta lypsykarjatiloilla Reisjärvellä, hankkeen pilottialueella. Lantanäytteet otettiin 13 lietesäiliöstä sekoituksen jälkeen lannan levitysvaiheessa touko-kesäkuussa 2017. Lanta-analyysit (Lanta2-analyysit) tehtiin Suomen Ympäristöpalvelun laboratoriossa Oulussa. Lantanäytteistä analysoitiin pääravinteet, kuiva-ainepitoisuus sekä useita hivenravinteita (Taulukko 1). Lisäksi taulukossa ovat naudan lietelannan […]

Mustialan nurmisadot 2017

RE-maatila |

Nurmisadot Mustialassa 2017 Mustialassa korjattiin  nurmisäilörehua 65 hehtaarilta keskimäärin 8081 kuiva-ainekiloa hehtaarilta. Ensimmäiset kaksi satoa korjattiin kaikilta 65 hehtaarilta, ja kolmas sato korjattiin 27 hehtaarilta. Sato määrät jakautuivat: 1 Sato 3361 ka kg/ha 2 Sato 3923 ka kg/ha 3 Sato 1558 ka kg/ha Varsinkin ensimmäisen vuoden nurmet kasvoivat paremmin toiseen satoon. Satomäärät punnittiin ajamalla jokainen […]

Ohrakoelohkon puinti lokakuulle?

RE-maatila |

Haapajärven koulutilalla tehtävän RE-hankkeen ohralannoituskokeen koeruutujen puintiin päästäneen vasta lokakuussa. Kasvukausi on reilu 2 viikkoa myöhässä. Toivotaan lämmintä syyskuuta! Kuvassa lähinnä 0-ruutu

Kohti kokonaisvaltaista tilanjohtamista!

RE-maatila |

Maatilan pitämistä on viimevuosikymmenillä alettu ajattelemaan enemmän liiketoimintana, jota halutaan kehittää johtamalla oikein. Se miten maatilaa johdetaan oikein, on mielestäni jokaisen tilallisen ja toimintaa arvioivan määriteltävä itse. Kuitenkin perusraameja on kannattava ja kehittyvä tila, joka pystyy tarjoamaan viljelijälle elannon tai vastineen annetulle työpanokselle. Se miten viljelijä määrittelee työpanoksensa arvon ja toiminnastaan saaatavan voittotavoitteen on myös […]

Ohralannoituskoe 2017 Haapajärvi

RE-maatila |

KESÄ 2017 koetoimintaa Ravinne ja energiatehokas maatila- hanke     Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin kanssa lannoituskokeen rehuohralla (Brage). Koelohkona 1,31 ha Kankaan pihapelto.   Koeruutujen lannoitukset:                                                                                                             Lietelanta      35 tn/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha Rejekti           35 tn/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha Väkilannoite (Suomen salpietari) 220 kg/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha 0-ruutu jätetään lannoittamatta. […]

Kuopion Maaningan Valkeisenjärven kunnostus 2017

RE-maatila |

Kuopion Maaningan Valkeisenjärven kunnostus 2017   Valkeisenjärvellä, Kuopiossa pidettiin Ruovikot Ruotuun tapahtuma 18.7.2017.  Tapahtuman aikana käytiin läpi Kuopion Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden Valkeisenjärven kunnostushankkeen kulkua sekä pohdittiin vesiensuojeluun liittyviä asioita. Valkeisjärven kunnostushanke on saanut rahoitusta vuosille 2016 – 2017 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (POSELY-keskus) ja talkootyörahaa vuodelle 2016 -2017 Kuopion kaupungilta. Tapahtuma järjestettiin Savonia ammattikorkeakoulun RavinneRenki-hankkeen […]

 
 

 
DMS