Uutiset ja ajankohtaiset

Terveisiä KoneAgriasta 2018

RE-maatila |

Vähähiilnen, ravinne- ja energiatehokas maatila osallistui KoneAgria messuilla 11-13.10.2018. Ständiä vierailivat paljon opiskeljoilta ja maanviljelijöitä. Heitä kiinnosti mm. pienoishelikopterin mahdollisuudet maa- ja metsätaloudessa sekä uusi GrainSense mittarin käyttöä. Juteltiin myös ravinnetaseista ja energiatehokkuudesta. Esiteltiin kotisivua ja kerrottiin kokemuksista ja kokeiluista opetusmaatiloilla. Valokuvia (linkki) Lehtori Juha Tiainen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta esittelee droonin ja kertoo sen käyttökokemuksista.

Veden laadun mittauslaitteisto

RE-maatila |

Joni Kosamo ja Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu Mittausanturit asennetaan vesistöön ja siten saadaan tietoa mitattavan kohteen veden laadusta ja määrästä. Kerätty data saadaan tiedonsiirtolaitteiston avulla tiedonkäsittelypalveluun. Virtalähteenä toimii kaksi akkua ja akkujen lataamiseen käytetään aurinkopaneelia. Mittaustuloksia ja laitteiston tilaa voidaan seurata käyttäjätunnusten avulla tietokoneen tai muun mobiililaitteen kautta. Vedenlaatumittauksia on tehty salaojakaivoissa ja avo-ojissa OSAO:n […]

ResurssiVisa 26.9.2018

RE-maatila |

Keskiviikkona 26.9.2018 järjestettiin maatalousalan opiskelijoille valtakunnallinen ResurssiVisa. Maa- ja metstätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio piti puoheenvuoron resurssitehokkuudesta opiskelijoille. Tapahtumaa järjestettiin Hämeen ammattikorkeakoulu Mustialan toimipisteessä. Päivän aikana esiteltiin kuusi hanketta opiskelijoilla: Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle VILMA-hanke, CarbonAction Hiilipilotti-hanke, Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnan hoitoon OSMO -hanke,  Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hanke, Vähähiilinen maatila -hanke sekä Kasvua Hämeessä InnoRuoka- hanke. Iltapäivällä […]

Kuiva kesä 2018 Tarvaalan kosteikolla

RE-maatila |

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Automaattiset vedenlaadun ja määrän mittaukset käynnistyivät Tarvaalan kosteikolla 18.4., jolloin sekä kosteikon ylä- ja alapuolelle asennettiin optiset s::cann UV-VIS spektrometrianturit, jotka mittaavat vedestä sameutta, nitraattityppeä sekä liukoista orgaanista hiiltä. Virtaamaa mitataan jatkuvatoimisesti paineanturin sekä 90 asteen kulmassa olevan mittapadon avulla. Mittausanturit sijaitsevat mittakaivoissa, jotka mahdollistavat ympärivuotiset mittaukset ilman jäätymistä. Helteinen kesä […]

Valkuaiskasveja

RE-maatila |

Annika Michleson, Hämeen ammattikorkeakoulu Valkuaiskasveja ovat yksivuotisia palkoviljoja ja monivuotisia palkonurmeja. Joitakin poikkeuksia on, esim. persian- ja veriapila, joita käytetään viherlannoituksessa, eivät ole monivuotisia. Palkoviljoja ovat herneet, härkäpavut, lupiinit, virnat, rypsi ja rapsi. Nurmipalkokasveja ovat apilat, keltamaite, vuohenherne, valkomesikkä ja sinimailainen. Härkäpapu. Härkäpapu on valkuaispitoinen viljakasvi, jonka siementen valuaispitoisuus no noin 30%. Härkäpapua voidaan viljellä puhdas- […]

WordPress

RE-maatila |

Ravinne- ja energiatehokas maatila (2016-2017) sekä Vähähiilinen maatila (2018) hankkeiden kotisivu on rakennettu WordPress blogi-työkalulla. Kotisivuun on myös tallennettu muiden hankkeiden materiaaleja, esim Baltic Sea Action Group’in Ravinnekierrätys-materiaali löytyy sivulta. Kotisivu koostuu 11 blogista ja ne ovat jäsennetty kolmeen hallinnointikokonaisuuteeen: Pääsivusto (oma hallinnointiosoite) Mustialan peltolohkot (oma hallinnointiosoite) Kaikki muut opetusmaatilojen sivustoja ovat rakennettu omina blogeina […]

Ajoneuvovaaka

RE-maatila |

Käyttämällä ajoneuvoaaka saadaan tietoa peltojen satomääristä, esim. rehumäärät. Tieto tarvitaan esim. kun tehdään ravinnetasolaskelmia lohkoille. Vaaka on käytössä Mustialan ja Tarvaalan opetusmaatiloilla. Kannattaa tutkia pitääkö vaaka kiinnittää valaamalla laatan koska se tuottaa lisäkustannuksia. Pitää myös miettiä minkäkokoisia laitteita tilalla on käytössä ja ennustaa mahdollisten uusien laitteiden leveyttä, jotta pystyy myös tulevaisuudessa käyttää vaakaa. On olemassa […]

Lehtivihreämittari

RE-maatila |

Klorofylli mittarilla voit mitata kasvien klorofylliä. Klorofylisisällön ja lehtipitoisuuden sisältö on hyvin läheinen ja siksi klorofyllisisältö heijastaa kasvitason typpipitoisuutta. Lehtivihreämittari HAD -YL6 Chlorophyl-meter mittaa typpipitoisuutta, lämpötilaa ja lehtivihreäpitoisuutta. Sen avulla voi selvitellä lannoituksen hyötysuhdetta, parantaa typen käyttöä ja näin suojella ympäristöä. Mittalaitetta käytettiin Peltosalmen opetusmaatilalla. Tekniset tiedot: Mittausalue: 10 mm Mittaustila: optisten menetelmien 2-aallonpituusero ero […]

eGauge

RE-maatila |

Ravinne- ja energiatehokas maatila -hankkeessa on asennettu eGauge-sähkönkulutusmittareita Erkkilän, Koivikon, Korven (Ilmajoen), Tarvaalan ja Västankvarnin opetusnavetoihin.  Laite sopii myös sikaloihin ja broilerihalleihin energiakulutuksen seurantaan. Mittarin avulla saadaan mitattua eri laitteiden sähkönkulutus ja sähkönkulutusta voidaan seurata myös reaaliaikaisesti. Voit katsoa esim. tunnin kulutus, päivän, viikon, kuukauden ja vuoden kulutusta. Haaste eGauge-mittauksissa on kotieläinrakennusten sähkönkulutuskohteiden tunnistaminen sähköjohdoista. […]

360 kamera

RE-maatila |

Ravinne- ja energiatehokas maatila-hankkeessa testattiin 360 kameraa. Lue lisää kameran käytöstä Virtuaalikylästä. Haastavinta lienee mihin itse lähdet kun kuvaat 360 kuvaa. Kuvaaja näkyy helposti kuvalla. Kamerajalkaa käyttäen voit piilottaa itseesi kyykyttämällä lähellä kamerajalkaa ja näin sinua ei näy kuvalla.

 
 
DMS