Uutiset ja ajankohtaiset

Vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteet Valkeisenjärvellä 2017

RE-maatila |

 VESISTÖNSUOJELU JA VALKEISENJÄRVEN KUNNOSTUSVUOSI 2017   Vesistöjen kunnostustoimenpiteet ja hoito tarkoittavat toimenpiteitä, joilla parannetaan veden laatua, vähennetään umpeenkasvusta aiheutuneita ongelmia tai nostetaan veden pintaa. Kunnostetun järven tilaa yleensä joudutaan ylläpitämään hoitotoimenpiteillä. Kunnostustoimenpiteet vesistöillä tulee miettiä järvikohtaisesti, sillä turhat ja väärät kunnostustoimenpiteet voivat jopa heikentää järven tilaa. Kasvillisuuden liika poisto voi lisätä leväkukintoja, voi altistaa rantaa […]

Ympäristötesti

RE-maatila |

Riitta Lehtinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Ympäristön ja tilan talouden kannalta on olennaista löytää ne toimet, jotka hyödyttävät omaa tilaa ja sen ympäristöä tehokkaimmin. Pitää tiedostaa, mitä päämäärää kohti ollaan menossa eikä kannata lannistua, vaikka tuloksia ei vielä ensimmäisenä vuonna tulisikaan. Ympäristötoimet ovat kuin hyvä investointi, ne tulevat tuottoisiksi pitkällä aikavälillä (Lähde Maatilan ympäristökäsikirja) TEHO Plus-hankkeen laatimasta ympäristötestistä […]

Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä

RE-maatila |

Oulun ammattikorkeakoulun Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa on valmistunut Elsi Pellikaisen opinnäytetyö aiheesta ”Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä”. Opinnäytetyö on tehty RE-hankkeelle ja aineistona on käytetty OSAO:n Muhoksen yksikön opetusmaatilan peltotaseita vuosilta 2013-2014 ja 2016-2017. Julkaisun pysyvä osoite on  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802082162

Erkkilän opetusmaatilan energiasuunnitelma

RE-maatila |

Juha Keski-Rauska, Haapajärven ammattiopisto Sähkönkulutus Erkkilän opetusmaatilan energia suunnitelmaa aloitettiin suunnittelemaan kesällä 2017.  Ensimmäisenä toimenpiteenä suunnitelman laatimisessa oli nykyisen energiankäytön kartoitus. Tarkempaa tietoa saatiin kesäkuusta 2017 lähtien navetan energiankulutuksesta. Tällöin asennettiin energiankulutusta seuraamaan eGauge mittari. Energian kulutusta voi seurata osoitteesta http://egauge31547.egaug.es/57A4C/ . Tällä hetkellä mittarissa on kiinni 7 anturia: valaistus, rehusiilo, lannanpoisto, lypsyrobotti, ilmastointi, ruokinta […]

Peltosalmen koetila 2017: Karjanlannan levitysajankohdan vaikutus ohralla

RE-maatila |

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Peltosalmen tilalla viljeltiin suojaviljana monitahoista Kaarle ohraa sekä nurmen siementä. Havaintolohko on yhteinen Hankkijalle ja Savonia-ammattikorkeakoulun Lantalogistiikka-hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on selvittää karjanlannan levitysajankohdan vaikutuksia ohran viljelyssä. Lohkon kaikki koejäsenet saivat karjan lietettä syksyllä 2016 noin 20 t/ha.  Havaintolohko jaettiin neljään eri havaintolohkoon, jotka saivat seuraavanlaiset lannoitukset (kuva 1): 1)  Lannoitteena kylvön yhteydessä […]

Dronekuvien tulkinnasta tarkennettuun kasvinviljelyyn – webinaari 24.10.2017

RE-maatila |

Juha Tiainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMKin Ilmajoen kampuksella  Agroteknologia tehokäyttöön-hanke sekä Ravinne- ja energiatehokas maatila-hanke järjestivät yhdessä koulutustilaisuuden dronekuvien tulkinnasta. Tilaisuudessa oli mukana kymmenkunta yrittäjää lähiopiskelussa sekä pari REM-hankkeen toimijaa Skypen välityksellä. Tilaisuuden ydin-Powerpoint-tiedosto on liitetty saitin mediavarastoon ( linkki alla). Tämän tilaisuuden jatkona suunnitellaan  QGIS-paikkatietojärjestelmäkurssia   sovellettuna täsmäkasvinviljelyyn. Esitys_24.10 Atko_Ilmajoki_Jori_Lahti_Juha_Tiainen

Livian maaseutuopiston energiasuunnitelma

RE-maatila |

Timo Teinilä, Livia Livian maaseutuopisto käsittää Tuorlan ja Paimion toimipisteet. Tuorlassa sijaitseen maatalous- puutarha- ja luontotiimien opetusta, kun Paimiossa annetaan opetusta metsä- ja eläintiimeissä (pl. tuotantoeläimet). Tuorlassa omaenergiaa tuotetaan biokaasulaitoksessa ja biodieselin valmistuksella ja Paimion toimipisteen lämmitys tapahtuu metsäopetuksen toimesta. Yhteensä koko Liviassa itsetuotetun energianmäärä (lämpö ja sähkö) oli vuonna 2016 24 %. Livian energian käyttö […]

Ohrakoeruutujen satoa ei määritetä

RE-maatila |

Timo Seppälä, Haapajärven ammattiopisto Haapajärven koulutilalla kasvukaudella 2017 toteutettua Ravinne ja energiatehokas maatila hankkeen Ohran lannoituskoetta ei saada toteutettua loppuun asti. Kasvukauden sääolot (syksyn sateet ja vähäinen lämpösumma) sekä runsas jälkiversonta aiheuttivat kasvustolle poikkeamia. Pääsato on vielä lokakuun alussa tuleentumisvaiheessa ja jälkiversonta maitotuleentumisasteella. Lohko ei ennätä valmistua puintikuntoon asti, joten luotettavaa satomääritystä koeruuduilta ei voida […]

Naudan lietelannan ravinnepitoisuus ja sen merkitys lannoituksen suunnittelussa

RE-maatila |

Kaija Karhunen (lehtori) ja Heikki Leppävuori (agrologiopiskelija),  Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulun LAURA -hankkeessa (Lantaurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi) tutkittiin naudan lietelannan ravinnepitoisuutta lypsykarjatiloilla Reisjärvellä, hankkeen pilottialueella. Lantanäytteet otettiin 13 lietesäiliöstä sekoituksen jälkeen lannan levitysvaiheessa touko-kesäkuussa 2017. Lanta-analyysit (Lanta2-analyysit) tehtiin Suomen Ympäristöpalvelun laboratoriossa Oulussa. Lantanäytteistä analysoitiin pääravinteet, kuiva-ainepitoisuus sekä useita hivenravinteita (Taulukko 1). Lisäksi taulukossa ovat naudan lietelannan […]

Nurmisadot Mustialassa 2017

RE-maatila |

Teemu Rekola, Hämeen ammattikorkeakoulu Mustialassa korjattiin  nurmisäilörehua 65 hehtaarilta keskimäärin 8081 kuiva-ainekiloa hehtaarilta. Ensimmäiset kaksi satoa korjattiin kaikilta 65 hehtaarilta, ja kolmas sato korjattiin 27 hehtaarilta. Sato määrät jakautuivat: 1 Sato 3361 ka kg/ha 2 Sato 3923 ka kg/ha 3 Sato 1558 ka kg/ha Varsinkin ensimmäisen vuoden nurmet kasvoivat paremmin toiseen satoon. Satomäärät punnittiin ajamalla jokainen […]

 
 
DMS