Uudet teknologiat

Ravinne- ja energiatehokas maatila -hankkeessa kokeiltiin erilaisia laitteita ravinne- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Laitteita kokeillut opetusmaatila tai oppilaitos on mainittu mittauskohteen jälkeen:

  1. 360 kameralla voi kuvata isoja aloja, esim. peltolohkoja. Tätä tekniikka käytettiin Mustialan opetusmaatilan peltolohkojen kuvauksessa.
  2. eGauge järjestelmän avulla saa tietoa eri laitteiden sähkönkulutuksesta. Järjestelmä sopii esimerkiksi navettaan, sikalaan ja kanalaan. Järjestelmä on käytössä Koivikon, Ilmajoen, Erkkilän, Tarvaalan ja Västankvarnin opetusmaatiloilla.
  3. Lehtivihreämittari HAD -YL6 Chlorophyl-meter mittaa typpipitoisuutta, lämpötilaa ja lehtivihreäpitoisuutta. Sen avulla voi selvitellä lannoituksen hyötysuhdetta. Mittalaitetta käytettiin Peltosalmen opetusmaatilalla.
  4. Grainsense mittaa viljan valkuaispitoisuuden, kosteuden, hiili- ja öljypitoisuuden. Laitteella voi mitata omien rehujen ravinnearvot. Se sopii kaikille viljaa viljeleville tiloille. Mittaria koekäytetään Tuorlan, Ilmajoen, Koivikon ja Mustialan opetusmaatiloilla.
  5. DJI Phantom 4 Pro-drone NIR-kameralla voi tehdä ilmakuvia peltolohkoista. Ilmakuvien avulla voi esimerkiksi ennustaa tulevaa satoa. Dronen käyttötestauksia on tehty Ilmajoen ja Mustialan opetusmaatiloilla.
  6. Ajoneuvovaaka HT9800-HD7P. Saadaan tietoa peltojen satomääristä, esim. rehumäärät. Vaaka on käytössä Mustialan ja Tarvaalan opetusmaatiloilla.
  7. Veden laadun mittauslaitteista saadaan tietoa mm. salaojavesien määrästä ja laadusta. Anturit asennetaan maastoon. Vedenlaatumittauksia on tehty Koivikon ja Mustialan opetusmaatiloilla.
  8. Automaattinen vedenlaadun mittausjärjestelmä on Tarvaalan opetusmaatilan kosteikolla. Sillä saadaan tietoa kosteikolle tulevan veden laadusta ja määrästä. Anturit asennetaan maastoon.

Tiainen, Juha: Droonit täsmäviljelyssä (ppt), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, luento 12.12.2018. Nauhoitus (28 min)


Viimeisimmät artikkelit:

Veden laadun mittauslaitteisto

Joni Kosamo ja Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu Mittausanturit asennetaan vesistöön ...
Lue Lisää

WordPress

Ravinne- ja energiatehokas maatila (2016-2017) sekä Vähähiilinen maatila (2018) hankkeiden ...
Lue Lisää

Ajoneuvovaaka

Käyttämällä ajoneuvoaaka saadaan tietoa peltojen satomääristä, esim. rehumäärät. Tieto tarvitaan ...
Lue Lisää

Lehtivihreämittari

Klorofylli mittarilla voit mitata kasvien klorofylliä. Klorofylisisällön ja lehtipitoisuuden sisältö ...
Lue Lisää

eGauge

Ravinne- ja energiatehokas maatila -hankkeessa on asennettu eGauge-sähkönkulutusmittareita Erkkilän, Koivikon, ...
Lue Lisää

360 kamera

Ravinne- ja energiatehokas maatila-hankkeessa testattiin 360 kameraa. Lue lisää kameran ...
Lue Lisää

GrainSense

GrainSense mittarilla maanviljelijöillä, siemenviljan kasvattajilla ja kasvinjalostajilla on mahdollisuus analysoida ...
Lue Lisää

Pienoishelikopteri

Juha Tiainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Pienoishelikopteri on käytössä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sekä ...
Lue Lisää