Tulevaisuuden valkuaisinnovaatiot – Hyönteiset ja Mikrolevät.

RE-maatila |

Satu Nokkonen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Tämä esiselvitystyö toteutettiin liittyen kahteen HAMKissa käynnissä olevaan hankkeeseen: Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen eli Valkuaisfoorumi -hanke ja ArvoBio -hanke. Valkuaisfoorumi –hanketta toteuttavat HAMK ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hämeen liitto osarahoittaa hanketta EAKR-rahoituksella vuoden 2017 loppuun saakka. Yhtenä Valkuaisfoorumin teemana on tulevaisuuden valkuaisinnovaatiot, johon kuuluvat tässä esiselvitystyössä tarkastelun kohteena olevat hyönteiset ja mikrolevät.
ArvoBio –hanketta toteuttaa HAMKin lisäksi Luke ja ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL). Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, vuoden 2018 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa ja uutta liiketoimintaa kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivuotteiden
hyödyntämiseksi. Hyönteisiä tarkastellaan yhtenä mahdollisuutena sivuvirtojen hyödyntäjänä ja lisäelinkeinona puutarhayrittäjille. Myös levät voivat tarjota mahdollisuuden mm. ravinnekierrätyksen ja lannoitetuotannon näkökulmasta. Tämän esiselvitysraportin pohjalta laadittiin hyönteis- ja leväaiheiset tietokortit, jotka on julkaistu hankkeiden nettisivuilla. Nämä on käännetty myös ruotsin kielelle. Työn toteutti projekti-insinööri Satu Nokkonen, HAMKin Biotalouden tutkimusyksiköstä, ohjaajinaan Valkuaisfoorumi-hankkeen puolesta proj.päällikkö
Katariina Manni ja ArvoBio-hankkeen puolesta proj. päällikkö Maritta Kymäläinen. Tietokorttien ruotsinkielisestä käännöksestä vastasi Kaisa Haga ProAgria ÖSL:sta.

Lue raportti

Raportin pohjalta laaditut tietokortit avautuvat seuraavista linkeistä:

 
 
DMS