Tukea kosteikon perustamiseen

RE-maatila |

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kosteikot pidättävät pelloilta valuvia ravinteita ja kiintoainesta sekä lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Kosteikon perustamiseen voi hakea ei-tuotannollisten investointien korvausta ELY-keskuksesta viimeistään 15.6.2016. Hakijana voi olla aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö. Korvausta voidaan myöntää enintään 11 669 €/ha. Jos kohde on kooltaan 0,3–0,5 ha, korvaus on enintään 3 225 €/kohde.

Sopiva kosteikon paikka on luontainen kostea alue pellolla, pellon reuna-alueella tai metsä- tai joutomaalla. Kosteikon yläpuolisella valuma-alueella tulee olla peltoa vähintään 10 %. Kosteikon pinta-alan tulee olla vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta, mutta vesiensuojelun tehon parantamiseksi kosteikon suositeltava koko tulisi olla vähintään 1 % valuma-alueesta.

Tukihakua varten tarvitaan liitteeksi suunnitelma kosteikon perustamisesta.

Lisätietoja: Mavi: Ei-tuotannolliset investoinnit täydentävät ympäristökorvausta

 
 
DMS