Tarvaalan opetusmaatilan ravinnetaseista

RE-maatila |

Iikka Minkkinen, POKE

   

Tarvaalan opetusmaatila tukee Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) sekä samalla biotalouskampuksella toimivan Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) biotalousinstituutin perusopetusta ja hanketoimintaa.

Maatilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Sen lisäksi tilalla harjoitetaan lammastaloutta ja monipuolista seura- ja lemmikkieläintoimintaa.

Tilan peltopinta-ala on 102,55 ha ja lisäksi kosteikot 3,94 ha. Pellot jakaantuvat 24 peruslohkoon ja v. 2016 edelleen 34 kasvulohkoon. Peltojen maalajit ovat hiesu (n. 80%) ja multamaa (n. 20%). Viljelytöiden optimaalisesta ajoituksesta ja keveydestä joudutaan usein tinkimään riittävän käytännön perusopetuksen järjestämiseksi. Viitteitä siitä näkyy esim. maan tiivistymisenä ja heikompana kasvuna varsinkin peltoliittymien läheisyydessä, mikä on omiaan heikentämään ravinnetaseita.

Peruslohko- ja kasvilajikohtaisia ravinnetasetuloksia on saatavilla viljelysuunnitteluohjelmasta (WebWisu). Tulokset perustuvat satomäärien arviointiin tilavuuden ja tilavuuspainon perusteella.

Ohjelman tulosteiden mukaan koko peltoalan ravinnetaseet ovat:

Suurimpien peruslohkojen taseet v. 2012-2016 keskimäärin

Eräiden viljelykasvien taseet v. 2012-2016 keskimäärin (pinta-alavaihtelua ei huomioitu)

Tuloksia on syytä pitää tässä vaiheessa vasta suuntaa antavina ja ajatuksia herättävinä. Niihin vaikuttavat niin vuosittaiset vaihtelut kasvuoloissa kuin satotulosten arvioinnin onnistuminen. Punnituksesta ja satomittareiden yleistymisestä voi odottaa apua tulevaisuudessa. Käyttöön jo hankittu kopteri antaa uuden näkökulman opetusmaatilan peltoviljelyn havainnointiin.

Ravinnetaseiden laskenta ja analysointi on tärkeä työkalu viljelysuunnittelun pohjaksi ja edelleen arvokkaiden kasvinravinteiden hyötykäytön tehostamiseksi.

 

 
 
DMS