Tarvaalan energiasuunnitelma

RE-maatila |

Jyrki Kataja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tarvaalan energiasuunnitelman ensimmäinen vaihe, jossa muodostetaan käsitys koko Biotalouskampuksen energiakulutuksesta on valmistumassa kesäkuun 2017 aikana. Energiasuunnitelman tulosten nykyinen versio löytyy ao. linkistä. EnergiasuunnitelmaRAETarvaala2017

Uuden Forestori-kiinteistön rakentaminen sekä 150-vuotisen toiminnan aikana aikaisemmin rakennettu rakennuskanta, peruskorjauksineen, asettavat energiasuunnitelman tarkentamiselle mielenkiintoisia haasteita. Niin lämmitys- kuin sähköenergiankin kulutukset ovat Biotalouskampuksen aluella niin merkittäviä tekijöitä, että tarkentavat mittauskohteet tullaan päättämään ennen seuraavan lämmityskauden alkua. Samalla näin saatava uusi tieto ohjaa tulevien inestointien suunnittelua entistä paremmin.

 

Energiatehokkuuden mittaamisen ensimmäiseksi kohteeksi Biotalouskampuksella valittiin Tarvaalan koulutilan liikennepolttoaineiden käyttö, vaikka se Biotalouskampuksen kokonaisenergiatarkastelussa muodostikin vain 6,9 % osuuden koko energiankulutuksesta. Tarvaalan Biotalouskampuksella on seuraavia metsäkoneita: harvesterit 2 kpl, yhdistelmäkoneet 1 kpl ja kuormatarktorit 4 kpl. Opetusmaatilalla on traktoreita 7 kpl ja puimureita 3 kpl. Tämän lisäksi on pientraktori, Avant ja ruohonleikkurit. Navetassa on rehunjako Avantilla ruokintapöydälle. Koulutilalla on käytössä ajoneuvojen, traktoreiden ja liikkuvien työkoneiden paikannusjärjestelmä, joka mahdollistaa sekä työturvallisuuden parantumisen että työ- ja energiatehokkuuden peltolohko- ja työvaihekohtaisen tarkastelun esim. kevättöissä pelloilla. Koneellisesti korjatun puun määrä on 3500045000 m³/vuosi. Viljelyssä oleva peltopinta-ala on 102,5 ha.

Taulukko 1. Tarvaalan biokampuksen perustiedot

Kuva 1. Tarvaalan energiasuunnitelman ensimmäinen vaihe, jossa muodostetaan käsitys koko Biotalouskampuksen energiakulutuksesta valmistui vuonna 2017.

Kuva 2. Energiasuunnitelma Tarvaala 2017.

Laskelmissa ei ole huomioitu uuden Forestori-rakennuksen tietoja. Rakennuskanta on rakennettu useissa eri vaiheissa vanhimpien rakennusten ollessa 1800-luvun puolelta. Nykyinen lypsyrobottinavetta on peruskorjattu vanhaan parsinavettaan opetuksellisista lähtökohdista. Biotalouskampuksen molemmat lämpölaitokset on kilpailutuksen kautta annettu ulkopuolisten yritysten operoitavaiksi. Biotalouskampuksella toimii kaksi erillistä oppilaitosta – POKE ja JAMK.

Uuden Forestori-kiinteistön rakentaminen sekä 150-vuotisen toiminnan aikana aikaisemmin rakennettu rakennuskanta, peruskorjauksineen, asettavat energiasuunnitelman tarkentamiselle mielenkiintoisia haasteita. Niin lämmitys- kuin sähköenergiankin kulutukset ovat Biotalouskampuksen alueella niin merkittäviä tekijöitä, että tarkentavat mittauskohteet tullaan päättämään ennen seuraavan lämmityskauden alkua. Samalla näin saatava uusi tieto ohjaa tulevien investointien suunnittelua entistä paremmin.

 
 
DMS