Sinimailasen viljelykokemuksia – onnistumisia ja epäonnistumisia

RE-maatila |

Selvitys laadittiin haastattelemalla kahdeksaa sinimailasta viljellyttä lypsykarjatilaa. Selvityksen perusteella voidaan valkuaisomavaraisuutta lisätä, saavuttaa säästöjä ostolannoitekustannuksissa, tuottaa maittavaa säilörehua ja hoitaa maan rakennetta ottamalla sinimailanen mukaan tilan nurmirehuseoksiin. Viljelyvarmuutta tuo huolellinen perustus seoskasvustona suojakasvin kanssa, oikea-aikaiset korjuun ajoitukset ja tallaamisen välttäminen märällä pellolla viljely- ja korjuutöiden yhteydessä.

Kasvala, Päivi: Sinimailasen viljelykokemuksia – onnistumisia ja epäonnistumisia. Opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015.

Tiivistelmä
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sinimailasen viljelykokemuksia ja antaa rohkeutta sinimailasen viljelyn aloittamiseen sekä käytännön tietoa onnistumisiin ja epäonnistumisiin johtaneista toimenpiteistä. Kiinnostus omavaraisen valkuaisen tuotantoon oli maassamme lisääntynyt. Maailmalla sinimailanen on yleinen viljelykasvi, mutta meidän olosuhteissamme sen viljelystä oli saatavana niukasti tietoa. Mustialassa oli vuonna 2014 meneillään valkuaiskasvihanke joka oli työni toimeksiantaja. Työ sisältää suomalaista ja ulkomaista tutkimustietoa ja koulutusmateriaalia sinimailasen viljelystä ja sen käytöstä lypsylehmien ruokinnassa. Selvitys laadittiin haastattelemalla kahdeksaa sinimailasta viljellyttä lypsykarjatilaa. Selvityksen perusteella voidaan valkuaisomavaraisuutta lisätä, saavuttaa säästöjä ostolannoitekustannuksissa, tuottaa maittavaa säilörehua ja hoitaa maan rakennetta ottamalla sinimailanen mukaan tilan nurmirehuseoksiin. Viljelyvarmuutta tuo huolellinen perustus seoskasvustona suojakasvin kanssa, oikea-aikaiset korjuun ajoitukset ja tallaamisen välttäminen märällä pellolla viljely- ja korjuutöiden yhteydessä. Sinimailaspitoisista rehuista kannattaa aina teettää rehuanalyysi ruokinnallisten arvojen selvittämiseksi. Ruokinnan optimoinnilla voidaan saada aikaan merkittäviä taloudellisia säästöjä. Rehun korkean kalsiumpitoisuuden vuoksi sen antamista ummessa oleville lehmille tulee välttää kohonneen poikimahalvausriskin vuoksi.

 
 
DMS