Separoinnin kannattavuus on aina tilakohtainen asia

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lietelannan separoinnin kannattavuutta laskettaessa on korostuu kyky hyödyntää uusia lantajakeita. Lietelannan typpi-fosfori suhde muuttuu alkuperäisestä lietteestä kahdeksi eri tuotteeksi. Fosfori siirtyy yleensä runsaammin kuiva-aineen mukana. Siihen tosin vaikuttaa lietteen varastointiaika, pitkään varastoidusta lietteestä fosfori ehtii liueta enemmän nestejakeeseen. Kuivajakeen kuivikekäyttö vähentää kuivituskustannuksia, jolloin jakeen arvo nousee. Oman kiinteän separaattorin rakentamiseen on mahdollista saada investointitukea.

Lisää kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä esityksestä separointi taloudellinen merkitys

 

 
 
DMS