Separoidun lannan levitys

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Separoinnissa lietelannasta muodostuu 2 eri lantajaetta, kiinteä ja nestemäinen. Kiinteä lanta muistuttaa kuivalantaa, tosin se on erittäin tasalaatuista. Nestejae on erittäin juoksevaa, vesimäistä lietettä. jakeiden levitysteknniikat eivät poikkea luiva- ja lietelannan levityksestä, vaikkakin molemmat jakeet ovat erittäin helppoja käsitellä.

Lannanlevityslaitteet ovat samat kuin tavallisellakin kuiva- ja lietelannalla, mutta levitysmateriaali on tasalaatuisempaa.

Laajempaan esitykseen lannanlevityskalustosta voi tutustua linkistä separoidun lannan levittäminen

 

 
 
DMS