Separoidun lannan käyttö kuivikkeena

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lietelannan kuivaa separointijaetta voi hyödyntää kuivikkeena. Lantaa käytetään lypsykarjan kuivikkeena Keski-Euroopassa jossain määrin, vaikkei se olekaan yleisin kuivitusmenetelmä. Lannan käyttöä puoltaa sen edullisuus separoinnin sivutuotteena.

Separoidun lietteen kuivajakeen jako kuivikkeksi

Kuivitukseen tarvittavan kuivajakeen tulisi olla normaalia kuivempaa. Normaali kuiva-aine pitoisuus vaihtelee 20% molemmin puolin, mutta kuivituksen suositus on yli 30% kuiva-ainetta. Yleistietoutta lannan käytöstä kuivituksessa Suomessa ja Euroopassa seuraavasta esityksestä.

Kuivikekäyttö.ppt (pdf)

Keski-Euroopassa on yleisemmin käytössä syväparret ja kuivikkeet säilyy parressa pidempään. Suomalaisissa navetoissa kuivike valuu parresta ja sitä on lisättävä useasti viikossa. Separoitu kuivajae on helposti käsiteltävää koneellisessa jaossa.

Lannan käytöstä kuivikkeena valmistuu LUKE:n tutkimus 2018. Alla olevassa videossa lisätietoa koejärjestelyistä.

 

 
 
DMS