Separoidun kuivalannan syyslevitystä

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Teija Rantala, Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Koelohko käsiteltiin glyfosaatilla ennen karjanlannan levitystä kestorikkakasvien poistamiseksi. Separoitu karjanlanta levitettiin Peltosalmen tilalla 31.10.2016. Levitys tehtiin Daf Agro Magnum- kuivalantavaunulla ja lantaa levitettiin 10 t hehtaarille.


Kuva 1. Daf Agro Magnum –kuivalantavaunu levitti 40-60 ºC separoitua karjanlantaa.

Separoitu karjanlanta alkaa kompostoitua nopeasti ja pintakerroksen lämpötila nousi Peltosalmen lohkolla 60 ºC asteeseen. Kuivajae oli erittäin tasalaatuista ja se levisi tasaisesti koko työleveydelle. Separoitu karjanlanta muokattiin maahan kyntämällä seuraavana päivänä nitraattiasetusten mukaisesti.

Nitraattiasetuksen mukaisesti: Syyskuusta alkaen lannasta ja orgaanisista lannoitevalmisteista kertyvä liukoisen typen määrä ei saa ylittää 35 kiloa hehtaaria kohden. Syksyllä levitetyn liukoisen typen määrä huomioidaan täysimääräisesti seuraavan kasvin lannoituksessa.

Lohko sijaitsee vesistön varrella, joten peltolohkon ympärille on suunniteltu riittävä suojavyöhyke ravinteiden huuhtoutumisen ehkäisemiseksi. Suojavyöhyke on toiminut muun muassa nuorkarjan laitumena.

Karjanlantaa sekä muita eloperäisiä lannoitteita levitettäessä tulee noudattaa nitraattiasetusta. Vuonna 2016 karjanlanta tuli levittää 1.4.–31.10. välisellä ajalla ja poikkeusluvalla marraskuun loppuun asti. Pellon pintaan levitetty lanta- tai orgaaniset lannoitevalmisteet tulee muokata vuorokauden sisällä levityksestä ja kaltevien lohkojen osalta 12 tunnin sisällä. Nitraattiasetus kannattaa tarkastaa vuosittain suunniteltaessa karjanlannan levitystä. http://www.mavi.fi

 

 

 

 
 
DMS