Korven opetusmaatilan energiankäyttö

RE-maatila |

Juha Tiainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Energian kokonaiskulutus on 1070 MWh (20152016)

Taulukko 1. Perustietoa Korven opetusmaatilasta.

Kuva 1. Energiakulutus 2015-2016, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän omistama kampus ja koulutila kiinteistöineen (Mäenpää 2017).

Kuva 2. Korven koulutilan suurimmat lämmönkuluttajat. Ylivoimaisesti eniten lämpöenergiaa kuluu navettarakennuksessa etenkin talvisin. (Mäenpää 2017)

Miten energiaa voitaisiin säästää?

  • Sähkön osalta mm. valaistuksessa merkittävää säästöä tulisi valaisimien päivittämisessä LED-teknologiaan.
  • Liiketunnistimet oviin, hämäräkytkimet lamppuihin tms. varteenotettava vaihtoehto
  • Navetassa voisi laskea lämpötilaa eläinpuolella
  • Ajoneuvopolttoaineen osalta saataisiin vielä enemmän säästöä taloudellisella ajotavalla.
  • Kuivurin lämpöeristämisellä saataisiin jonkin verran säästöä polttoöljyn kulutukseen.

Sähkönkulutuksen pienentämiseen aurinkosähköpaneelit toisivat säästöä. Biokaasulaitos olisi myös tulevaisuuden kannalta varteenotettava vaihtoehto. Maatilan nykyisiin tarpeisiin lämpöteholtaan noin 300 kW voimala olisi kokoluokaltaan sopiva. Laitoksessa hyödynnettäisiin lantaa ja peltobiomassoja. Laitos tuottaisi 2/3 lämpöä ja 1/3 sähköä. Koko tilan ja kampuksen tarpeisiin ja mahdollista liikennepolttoainekäyttöä varten laitoksen pitäisi olla huomattavasti suurempi. TEM:n investointituki voisi olla 29 %. Maalämmöllä voitaisiin tuottaa esim. puolet lämpöenergiasta ja loput edelleen kaukolämmöllä. (ProAgria 2017).

Kuluvan vuoden 2018 aikana tehdään jo suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä Vuoden 2018 alusta lähtien Korven koulutilan navetta ja osa pelloista on vuokrattu yksityiselle maatilalle, Vacca Oy:lle opetus-, oppimis- ja TKI-infraksi sekä koulutuskeskus SEDUn että Seinäjoen Ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Vacca Oy investoi kuluvan vuoden aikana navetan perusparannuksiin siten, että navetasta tulisi teknologisesti ajan tasalla oleva ja ekonomisesti maatilayrityksenä kannattavan kokoinen yksikkö. Navetan energiatalous paranee muun muassa patterilämmityksen poistamisella, maidon jäähdytyksen lämmön hyödyntämisellä ja vaihtamalla LED-valaisimet navettaan.

Lähde

Mäenpää, M. (2017). Maatilan energiasuunnitelma. Korven opetusmaatila. Pro Agria Etelä- Pohjanmaa.

 

 
 
DMS