Ruo’on käyttö maanparannusaineena Härkmerissä

RE-maatila |

Suvi Jaakkola, Hämeen ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, mitä hyötyjä ruo᾽osta on maanparannusaineena Kristiinankaupungin Härkmerissä sijaitsevilla perunapelloilla. Aikaa työlle on annettu noin vuosi, jonka alussa ruokoa on niitetty, levitetty ja muokattu kahdelle koepeltolohkolle. Maanäytteet on otettu kahteen otteeseen noin vuoden aikavälillä.

Opinnäytetyön toimeksiantaja toimii Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy:n Peruna-alan osaamiskeskus -hanke (2017-2019), jonka tarkoituksena on tukea, kannustaa ja vahvistaa perunaelinkeinoa sekä omalla seudulla että kansallisella tasolla.

Pohjanmaan Kristiinankaupungin perunapelloille mietitään viljelykierron lisäksi erilaisia maan kuntoa kohentavia tekijöitä. Orgaanisen aineksen sekä humuspitoisuuden lisääminen maaperään ovat oleellisen tärkeitä tekijöitä, sillä perunanviljely kuluttaa ja tiivistää peltojen maarakennetta.

Opinnäytetyön yksi keskeinen tehtävä oli seurata ruo᾽on toimivuutta peltoviljelyssä kasvukauden 2018 aikana ja tuloksena voi sanoa, että silputusta ruo᾽osta ei esiintynyt haittaa mekaanisessa konetyöskentelyssä pelloilla.

Maanäyteanalyyseistä voidaan nähdä orgaanisen aineksen pientä nousua. Ruo᾽on käytöstä orgaanisen aineksen ja humuspitoisuuden nostattamiseksi maaperässä tarvitaan kuitenkin jatkossa vielä enemmän tutkimusta ja seurantaa.

Jaakkola, Suvi: Ruo’on käyttö maanparannusaineena Härkmerissä 2018. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu

 
 
DMS