Rehuohran lannoituskoe kesällä 2017

RE-maatila |

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti

Haapajärven ammattiopisto toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskusken Ruukin kanssa lannoituskokeen rehuohralla ‘Brage’ kesällä 2017. Koelohkona oli 1,31 ha Kankaan pihapelto.

Taulukko 1. Koeruutujen lannoitukset kesällä 2017.

Lietelanta ja rejekti levitettiin hajalevityksenä ja mullattiin 7.6.2017. Koeruutujen (leveys 6 m) kylvöt tehtiin 8.6.2017. Siemenmäärä ‘Brage’ ohralle oli 210 kg/ha.


Kuva 1. Kuvassa vasemmalla koelohko heinäkuun lopulla ja oikealla syyskuun alussa. 0-ruutu erottuu heikompana. Lämpösumma jäi vajaaksi ja runsas jälki-idäntä piti kasvuston vihantana. (Kuva: Timo Seppälä)

Kasvukauden 2017 sääolot vaikuttivat ohralannoituskokeeseen niin että koepuinnit jätettiin toteuttamatta lokakuulla 2017. Kasvukauden sääolot, syksyn sateet ja vähäinen lämpösumma, sekä runsas jälkiversonta aiheuttivat kasvustolle poikkeamia.


Kuva 2. Ohrapelto lokakuun alussa 2017. (Kuva: Timo Seppälä)

 
 
DMS