Ravinteiden hallinta

Ravinnetaseet kertovat maatilan ravinteiden käytön tehokkuudesta. Ravinnetaseita kannattaa seurata useampia vuosia ja myös lohkokohtaisesti. Kaikkien taseiden laskennassa mittaaminen ja sitä kautta saatavat luotettavat lähtötiedot ovat avainasemassa. Porttitaseen laskennassa huomioidaan tilalle tulevien ravinteiden määrä ja tilalta poistuvien ravinteiden määrä.

Kompostoinnilla tarkoitetaan orgaanisen aineen hajoamista pieneliöstön toimesta aerobisessa tilassa, johon liittyy lämpötilan nousu. Lannan kompostoinnilla voidaan edistää lannan käyttöä lannoitteena ja maanparannusaineena. Kompostointi voidaan toteuttaa aumoissa tai erityisissä kompostorireaktoreissa. Kompostointimenetelmä soveltuu kuivalannalle sekä myös lietelannalle, jos se on ensin imeytetty esimerkiksi turpeeseen.

Karhunen, Kaija: Ravinnekierron uudet teknologiat, Ravinnekierrätysverkosto (ppt), Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu, luento 12.12.2018. Nauhoitus (18 min)

Luomu.fi: Kationinvaihtokapasiteetti-laskurilla parempi hyöty viljavuustutkimuksesta
Mattila, T. ; Manka, V.; Rajala, J.: Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Raportteja 185. 2018. 23 s.
Mattila, T. ja Rajala, J.: Kationinvaihtokapasiteetin maaritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Raportteja 179. 2018. 36 s.
Mattila T. ja Rajala J.: Miten valtan maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla. Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti. Raportteja 175. 2018. 41 s.
Mattila T. ja Rajala J.: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. Helsingin yliopisto, Ruralia instituutti. Raportteja 171. 36 s. 2017.
Tikander, Sanna: Ravinneneurtraalikunta -hankkeen loppuraportti (RAKU) Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2018.

 


Ravinnetaseet

Korven opetusmaatilan ravinnetaseet 2018

Juha Tiainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Lohkoja oli 11 kpl, mukana ei ...
Lue Lisää

Vesitalouden ja maaperäasioiden integrointi YTO-aineisiin

Kirsi Lähde, Hämeen ammatti-instituutti Vuonna 2017 integroitiin Hämeen-ammattiinstituutissa vesitalous ja ...
Lue Lisää

Ravinne- ja energiatehokas maatila-hankkeen kesäkurssi

Sanna Antikainen, Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu järjesti Ravinne- ja energiatehokas maatila -hankkeessa ...
Lue Lisää

Peltotase maatilan ravinnevirtojen seurantakeinona

Kaija Karhunen ja Elsi Pellikainen, Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ...
Lue Lisää

Ympäristötesti

Riitta Lehtinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Ympäristön ja tilan talouden kannalta on ...
Lue Lisää

Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä

Oulun ammattikorkeakoulun Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa on valmistunut Elsi Pellikaisen opinnäytetyö aiheesta ...
Lue Lisää

Dronekuvien tulkinnasta tarkennettuun kasvinviljelyyn – webinaari 24.10.2017

Juha Tiainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMKin Ilmajoen kampuksella  Agroteknologia tehokäyttöön-hanke sekä ...
Lue Lisää

Maan kasvukunto on nyt esillä!!

Susanna Valtonen, Hämeen ammattikorkeakoulu Viime vuosina viljelijät ovat havahtuneet enemmän ...
Lue Lisää

Tarvaalan opetusmaatilan ravinnetaseista

Iikka Minkkinen, POKE     Tarvaalan opetusmaatila tukee Pohjoisen Keski-Suomen ...
Lue Lisää

Opetusmaatila Koivikon peltotaseet

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorekakoulu ja Elsi Pellikainen, OSAO Vuonna 2016 OSAO ...
Lue Lisää

Peltosalmen koulutilan ravinnetaseet 2016 ja TehoPlus Raportti

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulun yhteistyömaatila on YSAO:n koulutila, jonka ...
Lue Lisää

Fosforikierto Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla

Susanna Valtonen ja Teemu Rekola, Hämeen ammattikorkeakoulu Mustialassa vuonna 2016 ...
Lue Lisää

Typenkierto Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla

Susanna Valtonen ja Reemu Rekola, Hämeen ammattikorkeakoulu Mustialassa vuonna 2016 ...
Lue Lisää

SeAMK Sedu Korven koulutilan peltotaseet vuosilta 2014 – 2016

Leena Riikonen, Veera Timo ja Kirsi Lähderanta, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seuraavissa ...
Lue Lisää

Tuorlan opetusmaatilan ravinnetaseet

Timo Teinilä, Livia Ravinnetaseet kasvilajeittain Tuorlassa kasvukaudella 2016 Tuorlassa on ...
Lue Lisää

Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan ravinnetaseet

Vuonna 2016 Mustialan opetusmaatilalla oli viljelyksessä 184,4 hehtaaria peltoa 62 ...
Lue Lisää

Olkirikkaan hevosenlannan kompostointi maatalouskäytöön

Kompostering av halmrik hästgödsel för lantbruksändamål - Olkirikkaan hevosenlannan kompostointi ...
Lue Lisää

Hevosenlannan kompostointi vähentää sen positiivisia vaikutuksia maaperän viljavuuteen

MMT Paul Riesinger, YH Novia Kompostointia käytetään sellaisen eloperäisen aineksen ...
Lue Lisää