Rantalaidunnus – kenelle rantalaidunnus sopii?

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu. Blogin tekstin kuvat ja materiaali on kirjoitettu Rantalaidunnustapahtuman tiimoilta 8.6.2017. Tapahtuma järjestettiin Iisalmen Peltosalmen tilalla.

Rantalaidunnus avartaa maisemaa ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Kasvusto- ja hyönteispopulaatio monipuolistuvat ja lisääntyvät kun samalla perinnemaisema avartuu. Rantalaidunnuksessa karjan tulee saada ravinto laitumelta, eli laitumelle ei saa viedä muuta ruokaa kuin kivennäisiä. Rantalaidunnusta soveltuukin nuorkarjalle, umpilehmille ja lihakarjalle. Sopiva kohde on mietittävä aina tapauskohtaisesti.

Iisalmen PEMOn oppilaitoksen rantalaidun rajoittuu viereiseen vesistöön. Vesakoituminen pysyy kurissa ja samalla laidun toimii suojavyöhykkeenä.

Rantalaidunnusta suunniteltaessa on huomattava, että veden laatu laidunnusalueella tulee olla hyvä. Alueella ei saa olla myrkyllisiä kasveja ja mahdolliset eläimiin tarttuvat taudit tulee huomioida. Maaperän kantavuuden tulee olla riittävä ja laidunnuksen riittävällä etäisyydellä. Rantalaitumia on myös yhdistetty naapuritilojen kanssa.

Lisää rantalaidunnuksesta MMM oppaassa ja MTT:n työryhmässä.

 
 
DMS