Puun tuorepoltto

RE-maatila |

Juha Tiainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Puupolttoaineet ovat Suomen tärkein uusiutuvan energian lähde. Niiden osuus valtakunnan energiankulutuksesta oli vuonna 2015 noin 26 prosenttia. Lämpölaitoksissa käytettävän metsähakkeen poltto-ominaisuuksien on katsottu olevan sitä parempia, mitä kuivempaa hake on. Nyt kuitenkin Kauhavan Kaukolämpö Oy:n käytännön kokeissa on voimalaitoksen yhteenlasketun lämpötehon nousseen jopa 30 %, ja polttohakkeen kulutuksen vähentyneen tuoreen hakkeen käytön aikana vastaavaan kuivatettuun energia-ainekseen verrattuna. (Lauhanen, R., Lahti, J. & Kitinoja, A. 2017. Tuoreen puun poltto kiinnostaa lakeudella. Yrittävä lakeus (1), 39.)

Kosteus toimii lämmönsiirtäjänä. Saavutetulle tehonlisäykselle on löydettävissä kaksi selitystä. Tuoreesta puusta ei ole lyhyen varastoinnin aikana ehtinyt haihtua korkean energiasisällön omaavia haihtuvia uuteaineita, ja toisaalta kosteata puuta poltettaessa savukaasuihin siirtyvä kosteus toimii tehokkaana lämmönsiirtäjänä savukaasuja pestäessä. Lämmön talteenottojärjestelmä ottaa vesihöyryn varastoiman energian talteen lämpövoimana hyödynnettäväksi. Tuoreen puun hankinta on sujuvampaa kuin kuivatun, mikä helpottaa hankintaketjussa olevien yrittäjien tilannetta. Myös metsätuhohyönteisten vaara vähenee, kun puu toimitetaan tuoreena voimalaitokselle. (Lauhanen, R., Lahti, J. & Kitinoja, A. 2017. Tuoreen puun poltto kiinnostaa lakeudella. Yrittävä lakeus (1), 39.)

Lisää mielenkiintoisesta teemasta: Lauhanen, Risto; Lahti, Juho; Kitinoja, Alpo: Tuoreen puun poltto kiinnostaa lakeudella. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. 2017.

Tällä hetkellä tuoreen puun poltto sopii parhaiten  isojen , yli 10 MW:n teholuokan laitoksiin. Alla kuvia  Kauhavan Kaukolämpö Oy:n laitokselta.


( Kuvat: Juha Tiainen)

 
 
DMS