Puna-apilasäilörehun vaikutus maidontuotantoon

RE-maatila |

Työssä tarkasteltiin puna-apilan vaikutuksia maidontuotantoon keväällä 2016 tehdyssä ruokintakokeessa. Kokeessa oli kolme eri seosrehuruokintaa, joista kaksi perustui heinäkasvisäilörehuun ja yksi puhtaaseen puna-apilasäilörehuun. Väkirehun osuus heinäkasviruokinnoilla oli joko 30 % tai 70 % ja puna-apilaruokinnalla 50 %.

Korjus, Milja: Puna-apilasäilörehun vaikutus maidontuotantoon, opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017.

Tiivistelmä
Puna-apila on nurmipalkokasvi, jonka typensidontakyvyn ansiosta on mahdollista saada säästöä alati kasvavissa ostolannoitekustannuksissa. Lisäksi se omaa hyvän esikasviarvon. Viljely tapahtuu seoksissa yleensä heinäkasvien kanssa, mikä turvaa puna-apilan heikompaa talvehtimiskykyä ja taudinkestävyyttä heinäkasveihin verrattuna.

 
 
DMS