Peltosalmen koulutilan ravinnetaseet 2016 ja TehoPlus Raportti

RE-maatila |

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia ammattikorkeakoulun yhteistyömaatila on YSAO:n koulutila, jonka päätuotantosuunta on maidontuotanto. Tilalla on peltoalaa noin 68 hehtaaria. Maidontuotannon vuoksi nurmentuotannolla on suuri merkitys tilan kasvintuotannossa ja samalla oman karjanlannan käytöllä on suuri merkitys tilan ravinnetaseisiin.

Vuosi 2016 oli Pohjois-Savossa erittäin sateinen ja varsinkin viljasato jäi alhaiseksi. Osa koulutilan pelloista jouduttiin jättämään korjaamatta kadon vuoksi ja osa viljasta korjattiin kokoviljasäilörehuna. Säilörehusato korjattiin kahdesti ja sen lannoituksessa käytettiin voimaperäisesti muun muassa koulutilan lannan nestemäistä separointijaetta. Alhaisen sadon vuoksi typpitase jäi korkeaksi. Fosforitase jäi kohtuulliseksi. Mikäli rehusato olisi ollut normaali, kalium ja fosforitaseet olisivat olleet selkeästi negatiiviset. Tavoitesatotaso nurmirehujen osalta on lähes kaksinkertainen (7500 kg ka/ha).

Viljasato jäi vuonna 2016 ohralla 3000 kg/ha ja kauralla 1500 kg/ha tasolle. Sen vuoksi viljasadon taseet jäivät selkeästi positiivisiksi. Tavoitesatotaso lannoituksen perustana oli viljoilla 4000 kg/ha. Normaalisadolla fosforitase vaihtelee nollan molemmin puolin.

Koulutilalla on suojavyöhykenurmea ja luonnonhoitopeltoa n. 3,5 hehtaaria ja tila rajautuu jokeen. Vuonna 2017 koulutilalla tutkitaan rantalaidunnusta ja ravinteiden kulkeutumista mm. Ravinnerenki –hankkeen toimesta. KOko tilan ravinnetaseen yhteenvetotaulukko: PEMO Ravinnetase yhteenveto 2016

Ympäristötesti

Peltosalmen tilan ympäristötestin tulos oli hyvä, mutta löysi parannettavaa muun muassa sadon määrän lisäämiseksi. Talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen, huonokuntoisten peltolohkojen kunnon parantaminen sekä huonokuntoisten lohkojen muuttaminen muuhun käyttöön voisivat edesauttaa ympäristön tilaa.

Koulutilan erityispiirteitä ovat pitkähkö ranta matalan vesistön varrella sekä tilan halkaiseva vilkasliikenteinen tie. Rantaa käytetään hiehojen laidunalueena rantamaiseman ja ympäristön ylläpitämiseksi. Maantie on huomioitava liikenneturvallisuuden vuoksi, koska opiskelijat liikkuvat sen yli harjoitteluajossa. Myös peltojen siivous vaarallisesta tölkkijätteestä on pakollinen vuosittainen toimenpide.

Linkki TehoPlus raporttiin:

Teho plus raportti PEMO, YSAO:n maatila.

 
 
DMS