Peltosalmen koulutilan energiasuunnitelma

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Peltosalmen opetusmaatila Iisalmessa on YSAO:n koulutila. Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Rehuomavaraisuus pyritään täyttämään oman tilan nurmi- ja rehuviljatuotannolla, nurmialaa on noin puolet tuotantoalasta. Tilan traktoreiden polttoaineenkäyttö on n. 150 litraa/ha. Maidontuotannossa on käytössä lypsyrobotti ja ruokinta toteutetaan pääsääntöisesti laakasiilosäilörehulla. Säilörehun jaossa on käytössä täyttöpurkain ja kiskoruokkija. Väkirehulle on vapaa kioskiruokinta ja lanta käsitellään separoimalla. Tilan kokonaisenergian kulutus vuonna 2016 oli noin 511 904 kWh/vuosi.

Kuva 1. Energiakulutus PEMO 2016 kWh/vuosi

Kuva 2. Tilan energiankulutuksen jakautuminen kohteittain kWh/vuosi

Kuva 3. Energiankulutuksen ja kustannusten jakautuminen PEMO:lla 2016

Kuva 4. Energiankulutuksen jakautuminen vuoden aikana. LKV on lämmin käyttövesi.

Kuva 5. Maatalouden sähkönkulutuksen jakauma PEMO:lla 2016. Tilan energiatehokkuutta voi tehostaa erityisesti valaistuksen osalta, sillä sen osuus kulutuksesta on lähes 30 %. Yli 150 loisteputken vaihtaminen ledeiksi maksaa arviolta 700012000 euroa, jolloin takaisinmaksuajaksi tulisi 59 vuotta.

Maatilan laite-energia on varsin tasainen koko vuoden ajan. Kesäajalla aurinkoenergia olisi toteutuskelpoinen vaihtoehto, sillä lypsyrobotin ja maidonkäsittelylaitteiston energiankulutus on tasaista ja laitteiston mitoitus olisi helppo mitoittaa navetan tarpeen mukaan. Tarjousperusteisen laitteiston hinnan takaisinmaksuaika on helposti laskettavissa energiansäästön hinnalla. Tosin tulevaisuuden energian hintaa on lähes mahdoton ennustaa.

PEMOn energiankulutuksen kustannusjakauma

Opetusmaatilan kehittäminen
Tilan energiatehokkuutta voi tehostaa erityisesti valaistuksen osalta, sillä sen osuus kulutuksesta on lähes 30%. Yli 150 loisteputken vaihtaminen ledeiksi maksaa arviolta 7000 – 12 000 euroa, jolloin takaisinmaksuajaksi tulisi 5-9 vuotta. Maatilan laite-energia on varsin tasainen koko vuoden ajan. Kesäajalla aurinkoenergia olisi toteutuskelpoinen vaihtoehto, sillä lypsyrobotin ja maidonkäsittelylaitteiston energiankulutus on tasaista ja laitteiston mitoitus olisi helppo mitoittaa navetan tarpeen mukaan. Tarjousperusteisen laitteiston hinnan takaisinmaksuaika on helposti laskettavissa energiansäästön hinnalla. Tosin tulevaisuuden energianhintaa on lähes mahdoton ennustaa.

 
 
DMS