Opetusmaatila Koivikon energiasuunnitelma

RE-maatila |

Ronja Kuorikoski ja Elsi Pellikainen, OSAO Oppisopimusyksikkö

Tilan energiasuunnitelma on valmistunut syksyllä 2016. Suunnitelmassa on tiivistetty Koivikon opetusmaatilan energian käytön nykytila sekä suunnitellut jatkotoimenpiteet energian hallinnan, sekä energiatehokkuuden että uusiutuvien energioiden käytön kehittämiseksi. Suunnitelman tavoitteena on käynnistää maatilalla energiatehokkuuden jatkuva parantaminen.


OSAOn opetusmaatila sijaitsee Muhoksen Matokorvessa.

Tilalla on pihattomallinen navetta. Navetan tiedot ovat seuraavat:

  • Rakennusvuosi: 2006
  • Pinta-ala: n. 2000 m2
  • Kaksi lämmintä kerrosta. Yläkerrassa sijaitsevat tauko- ja wc-tilat, pannuhuone sekä luokkahuone opetusta varten.
  • DeLaval -merkkinen lypsyrobotti, kiskoruokkija, juottoautomaatti, sekä täyttöpöytä.
  • Navetalla on käytössä öljylämmitys. Lehmien juomavesi lämmitetään maidon jäähdytyksessä syntyvällä hukkalämmöllä. Sähkö ostetaan, eikä tilalla tuoteta itse energiaa.
  • Lisäksi navetan pihapiiriin kuuluu yksi puolilämmin konehalli.

Koivikon opetusmaatilalla pääasiallinen tuotantosuunta on maidontuotanto. Tilalla on noin 60 lypsylehmää, joiden rotuina ovat Ayrshire, Holstein sekä länsisuomenkarja. Vuonna 2015 12 kuukauden aikana lypsäviä lehmiä on ollut keskimäärin 45. Tilalla ei kasvateta itse sonneja, vaan vasikat hakee paikallinen lihakarjankasvattaja.

Vuonna 2015 tilalla tuotettiin 436 998 litraa maitoa. Per eläin tämä on ollut keskimäärin 9227 litraa.

Koivikon opetusmaatilalla on yhteensä viljelyssä noin 120 hehtaaria peltomaata. Tuosta alasta viljellään kuivaheinää, säilörehua, sekä ohraa että kauraa. Lisäksi osa on laitumena ja löytyy tilalta 0,4 hehtaarin kasvimaakin. Säilörehua tehdään sekä siiloon että paalaamalla. Lisäksi viljankuivaus toteutetaan kuivurilla, joka saa energiansa polttoöljystä.

OSAO:n Muhoksen yksikössä on myös metsäalan opetusta, jolla on käytössä noin 75,7 hehtaaria metsämaata.

Tilan työkoneissa käytetään polttoaineena kevyttä polttoöljyä. Vuonna 2015 öljyä tilattiin pelkästään työkoneiden tarpeisiin noin 40 000 litraa. Tästä noin puolet kului maatalouden ajoihin ja puolet metsäkoneiden tarpeisiin. Tarkkoja määriä näiden kahden välillä on vaikea arvioida, sillä tarkkaa polttoaineenkulutuksen kirjausta ei pidetä ympärivuotisesti.

Energiansäästö

Tilalla on toteutettu 8.8.-7.9.2016 navetan valaistuksen uusinta. Vanhat loisteputkilamput ovat navetan rakennusvuodelta 2006. Vanhojen valaisimien kunto alkoikin olla jo heikko, sytyttimet olivat tummuneet ja kuumuus sulattanut muovikuoria. Osa lampuista ei enää toiminut tai valaisuteho oli huono. Uusia LED-lamppuja asennettiin määrällisesti vähemmän, mutta niiden valaisuteho on parempi.

Tilalle on lisäksi toteutettu syyskuun 2016 aikana lietepumpun uusinta.

Vuoden 2015 kulutus näkyy tässä:

Koivikon opetusmaatilan energian kokonaiskulutus on 677 374 kWh, kun lasketaan yhteen sähkön sekä polttoöljyn kulutus. Per tuotettu maitokilo tuo tekee 1,55 kWh/kg, kun käytetään lähteenä vuoden 2015 maitotuotosta. Pelkällä sähkönkulutuksella laskettuna energiamäärä per tuotettu maitokilo on 0,57 kWh/kg. Erilaisiin lähteisiin verrattaessa kulutus vaikuttaa korkealta. Kulutukseen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, kuten se että kyseessä on opetusmaatila sekä ajoneuvopolttoöljyn että kuivurin kulutukset ovat arvioita. Navetassa, jossa on 120 lehmää, lypsyrobotti sekä tornisiilo on sähkön sekä polttoaineen kulutuksen määrä erään esimerkin mukaan 0,203 kWh/tuotettu maitokilo.

Lisätietoja: OSAO Koivikko Opetusmaatilan energiasuunnitelmasta. OSAOn Energiasuunnitelma 2016

 
 
DMS