Karjanlanta on monipuolinen lannoite. Sen käyttö oman maatilan lannoitteena vaatii käyttäjältä lannan ominaisuuksien tuntemista ja ravinneanalyysin tarkkaa tulkitsemista. Lannan tärkeimmät ravinteet ovat typpi, fosfori ja kalium. Suuri osa typestä on orgaanisessa muodossa ja liukoisen typen osuus vaikuttaa levitysvuoden satoon. Mutta miten orgaaninen typpi mineralisoituu ja miten typpi olisi paremmin käytettävissä? Entä miten ravinteiden haihduntaa voidaan ehkäistä? Kerrotaan erilaisista omalannoitteista ja selvitetään niiden koostumus- ja ravinnesisältötietoja. Selvitetään erilaisten käsittely- ja levitysmenetelmien sopivuutta sekä havainnoidaan lannoitusvaikutuksia.

Seppälä, Timo: Biokaasurejekti rehuohran lannoituksessa  (pdf). Lannoituskoe 2018, Jokilaaksojen koulutusyhtymä JEDU, luento 29.11.2018 Nauhoitus (23 min)

Omalannoitteet maatilalla >>

Rehuohran lannoituskoe kesällä 2017

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti Haapajärven ammattiopisto toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskusken Ruukin ...
Lue Lisää

Nurmen lannoituskoe kesällä 2016

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti Haapajärven ammattiopisto toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen Ruukin ...
Lue Lisää

Biokaasurejektin lannoituskoe 2018

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti Haapajärven koulutilalla tehtiin biokaasurejekti lannoituskoe ohralla ...
Lue Lisää

Ohralannoituskoe 2018

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti  Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin ...
Lue Lisää

Ohralannoituskoe kesällä 2017 Haapajärvi

Timo Seppälä, Haapajärven ammattiopisto Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin ...
Lue Lisää

Kuvia Tuorlassa

Timo Teinilä, Livia Kuva 1. Rejektiveden levitystä Tuorlassa 25.5.2016 (Kuva: Timo ...
Lue Lisää

Lannoituskoeruutujen korjuu 5.8.2016

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti  Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin ...
Lue Lisää

Lietelannoituskoe Haapajärvi 2016

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin ...
Lue Lisää