Ohralannoituskoe 2018

RE-maatila |

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti 

Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin kanssa lannoituskokeen rehuohralla (Brage). Koelohkona 1,31 ha Kankaan pihapelto.

Lohkon viljavuus, koeruutujen lannoitukset:

  • Lietelanta      30 tn/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha
  • Rejekti           30 tn/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha
  • Väkilannoite (Suomen salpietari) 180 kg/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha
  • 0-ruutu jätetään lannoittamatta.

lisäksi

  • Lietelanta 30tn/ha + 180 kg Suomen salpietari = 100 kg N/ha
  • Rejekti 30 tn/ha + 180 kg Suomen salpietari = 100 kg N/ha
  • Väkilannoite Suomen salpietari 360 kg/ha = 100 kg N/ha

Lietelanta ja rejekti levitettiin hajalevityksenä ja mullattiin 30.5.2018. Koeruutujen (leveys 6 m) kylvöt tehtiin 1.6.2018. Siemenmäärä Brage ohralle oli 210 kg/ha. Koelohkokin kärsi kevään kuivuudesta, onneksi 7.6.18 saatiin 10 mm sadetta.

Vasemmalta väkilanta, liete, 0-ruutu, rejekti ruudut


Kuva 1. Kuluvan kesän kuivuus näkyy Haapajärven koulutilan ohralannoituskoeruuduilla. Koeruuduilla on näkyvissä jälkiversontaa. (Kuva: Timo Seppälä)

Kuva 2. Vähähiilinen maatila hankkeen ohralannoituskokeen koeruudut puitiin Haapajärven koulutilan lohkolla 21.8.2018. Kuurosateet hieman haittasi puintia. LUKE Ruukin tutkimusaseman henkilöstö ja koeruutupuimuri suoritti puinnit. Koejäseninä oli väkilannoite, lietelanta, biokaasulaitosrejekti sekä 0-ruutu. Lisäksi typpitasot 50 ja 100 kg N/ha. Tuloksia saadaan syys-lokakuulla. (Kuva: Timo Seppälä)

 
 
DMS