Ohralannoituskoe 2018

RE-maatila |

KESÄ 2018 koetoimintaa

Ravinne ja energiatehokas maatila- hanke

 

 

Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin kanssa lannoituskokeen rehuohralla (Brage). Koelohkona 1,31 ha Kankaan pihapelto.

 

Lohkon viljavuus:

 

Koeruutujen

Lannoitukset:                                                                                                           

Lietelanta      30 tn/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha

 

 

 

Rejekti           30 tn/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha

Väkilannoite (Suomen salpietari) 180 kg/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha

0-ruutu jätetään lannoittamatta.

 

lisäksi

Lietelanta 30tn/ha + 180 kg Suomen salpietari = 100 kg N/ha

Rejekti 30 tn/ha + 180 kg Suomen salpietari = 100 kg N/ha

Väkilannoite Suomen salpietari 360 kg/ha = 100 kg N/ha

 

Lietelanta ja rejekti levitettiin hajalevityksenä ja mullattiin 30.5.2018. Koeruutujen (leveys 6 m) kylvöt tehtiin 1.6.2018. Siemenmäärä Brage ohralle oli 210 kg/ha. Koelohkokin kärsi kevään kuivuudesta, onneksi 7.6.18 saatiin 10 mm sadetta.

 

 

Vasemmalta väkilanta, liete, 0-ruutu, rejekti ruudut

 
 
DMS