Ohralannoituskoe kesällä 2017 Haapajärvi

RE-maatila |

Timo Seppälä, Haapajärven ammattiopisto

Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin kanssa lannoituskokeen rehuohralla (Brage). Koelohkona 1,31 ha Kankaan pihapelto. Kokeessa verrataan lietelannan ja biokaasualaitoksen loppurejektin lannoitevaikutusta.

Koeruutujen lannoitukset:                                                                                                            

  • Lietelanta      35 tn/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha
  • Rejekti           35 tn/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha
  • Väkilannoite (Suomen salpietari) 220 kg/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha
  • 0-ruutu jätetään lannoittamatta.

Lisäksi

  • Lietelanta 35tn/ha + 150 kg Suomen salpietari = 100 kg N/ha
  • Rejekti 35 tn/ha + 150 kg Suomen salpietari = 100 kg N/ha
  • Väkilannoite Suomen salpietari 370 kg/ha = 100 kg N/ha


Kuva 1. Vasemmalta rejekti, 0-ruutu, lietelanta, väkilannoite. (Kuva: Timo Seppälä)

Lietelanta ja rejekti levitettiin hajalevityksenä ja mullattiin 7.6.2017. Koeruutujen (leveys 6 m) kylvöt tehtiin 8.6.2017. Siemenmäärä Brage ohralle oli 210 kg/ha.

Kuva 2. Ke 21.6.2017 kuvassa vasemmalta: rejekti, o-ruutu, lietelanta, väkilanta koeruudut. Koelohko on kärsinyt kylvön jälkeen kuivuudesta ja kasvusto näyttää harvahkolta. (Kuva: Timo Seppälä)

 


Kuva 3. Heinäkuun lopulla tähkälle tulossa. Kuvassa vasemmalta rejekti, 0-ruutu, lietelanta (Kuva: Timo Seppälä)


Kuva 4. Haapajärven koulutilalla tehtävän RE-hankkeen ohralannoituskokeen koeruutujen puintiin päästäneen vasta lokakuussa. Kasvukausi on reilu 2 viikkoa myöhässä. Toivotaan lämmintä syyskuuta! Kuvassa lähinnä 0-ruutu. (Kuva: Timo Seppälä)


Kuva 5. Haapajärven koulutilalla kasvukaudella 2017 toteutettua Ravinne ja energiatehokas maatila hankkeen Ohran lannoituskoetta ei saada toteutettua loppuun asti. Kasvukauden sääolot (syksyn sateet ja vähäinen lämpösumma) sekä runsas jälkiversonta aiheuttivat kasvustolle poikkeamia. Pääsato on vielä lokakuun alussa tuleentumisvaiheessa ja jälkiversonta maitotuleentumisasteella. Lohko ei ennätä valmistua puintikuntoon asti, joten luotettavaa satomääritystä koeruuduilta ei voida tehdä. Ensi keväänä uusien koelohkojen kylvöön paremmalla onnella ja maauskolla! (Kuva: Timo Seppälä)

 
 
DMS