Ohralannoituskoe 2017 Haapajärvi

RE-maatila |

KESÄ 2017 koetoimintaa

Ravinne ja energiatehokas maatila- hanke

 

 

Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin kanssa lannoituskokeen rehuohralla (Brage). Koelohkona 1,31 ha Kankaan pihapelto.

 

Koeruutujen lannoitukset:                                                                                                            

Lietelanta      35 tn/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha

Rejekti           35 tn/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha

Väkilannoite (Suomen salpietari) 220 kg/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha

0-ruutu jätetään lannoittamatta.

lisäksi

Lietelanta 35tn/ha + 150 kg Suomen salpietari = 100 kg N/ha

Rejekti 35 tn/ha + 150 kg Suomen salpietari = 100 kg N/ha

Väkilannoite Suomen salpietari 370 kg/ha = 100 kg N/ha

 

Lietelanta ja rejekti levitettiin hajalevityksenä ja mullattiin 7.6.2017. Koeruutujen (leveys 6 m) kylvöt tehtiin 8.6.2017. Siemenmäärä Brage ohralle oli 210 kg/ha.

 

 

Heinäkuun lopulla tähkälle tulossa. Kuvassa vasemmalta rejekti, 0-ruutu, lietelanta

 
 

 
DMS