Nurmen lannoituskoe kesällä 2016

RE-maatila |

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti

Haapajärven ammattiopisto toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen Ruukin kanssa lannoituskokeen Erkkilän koulutilan säilörehunurmella kesällä 2016. Nurmilohko (timotei, nurminata) on toisen vuoden nurmi. Kevätsato oli lannoitettu 100 kg N/ha ja ensimmäinen sato korjattiin 8.6.2016 Toisen säilörehusadon lannoitus tehtiin 20.6.2016. Edellisen viikon myrskyt ja viikonlopun sateet olivat alla noin 30 mm. Koejäseninä olivat lietelanta, biokaasurejekti, väkilannoite ja 0-ruutu. Lannoitus toteutettiin n. 60 kg N/ ha pohjalta.

Taulukko 1. Nurmen lannoituskoe kesällä 2016.


Kuva 1. Kuvassa koeruutujen jälki 1.7.2016. Vasemmalla liete, sitten rejekti, 0-ruutu (vaalea) ja väkilannoite. Lohkolla katsottaessa rejekti on tummempi kuin lietelanta. (Kuva: Timo Seppälä)


Kuva 2. Koeruutujen korjuu tehtiin 5.8.2016. Satomäärityksessä käytettiin LUKE Ruukin tutkimusaseman koeruutupuimuria. (Timo Seppälä)


Kuva 3. Koeruutupuimurilla ajettiin jokaiselta koelohkolta kolme näytettä (6,5–8 m). Näytteistä (n. 30 kg) otettiin analyysinäytteet laboratorioon (ka, valkuainen, D-arvo). (Kuva: Timo Seppälä)

Video: Koeruutupuimuri toiminnassa 5.8.29016.

Satotulokset (koekäsittelyittäin kolmen näytteen keskiarvot) on esitetty taulukossa 19. Liian myöhäinen korjuuaika ja sateet vaikuttivat ravinteiden huuhtoutumiseen. Lannoitustaso 60 kg N/ha on liian alhainen → raakavalkuainen.

Taulukko 2. Nurmen lannoituskokeen tulokset (2016).

 
 
DMS