Maan kasvukunto on nyt esillä!!

RE-maatila |

Susanna Valtonen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Viime vuosina viljelijät ovat havahtuneet enemmän maan kasvukunnon merkitykseen viljelyssä. Ja jos asia kerran puhuttaa, niin olivathan nämä teemat suuresti esillä myös Farmari2017 maatalousnäyttelyissä Seinäjoella ja Västangårdin peltopäivillä Inkoossa. Itse pyrin peltopäiville ja maatalousnäyttelyihin mennessä  lähtemään avoimella asenteella ja toivon oppivani jotain uutta.

Farmarissa hankkeemme oman ständin lisäksi, riitti hyvin myös muuta mielenkiintoista. Itselleni mielenkiintoisimpia poimintoja olivat Bioaikarekka, Luonnonvarakeskuksen ravinteet kiertoon kävely sekä heiden kärkihankkeensa ravinteiden kierrätyksestä, biohiilen hyödyntäminen maan parannuksessa ja ELY:n ravinneneutraali kunta -hanke. Se, miksi juuri tällaiset asiat puhuttelivat minua, johtuu siitä, että ne ovat tällä hetkellä osa jokapäiväistä työtäni. Uskon itse vahvasti ravinteiden kierrättämiseen ja kiertotalouteen. Näen sen myös vahvana osana tulevaisuuden menestyvää ja kilpailukykyistä maatilaa.

Inkoon peltopäivillä puolestaan minun mielenkiintoni keskittyi eniten maankasvukuntoon ja sen parantamiseen. Peltopäivillä oli työnäytöksiä ja näytteilleasettajia, jotka pyrkivät tuomaan oman ratkaisunsa esille.

Peltopäivillä pääsi maakuopassa tutustumaan professori Laura Alakukun johdolla maanrakenteen saloihin. Maanrakenteen kannalta tärkeimmiksi ominaisuuksiksi Alakukku mainitsi pellon vesitalouden ja rakenteen kestävyyden. Kuopassa käytiin läpi muun muassa pieneliöstötoiminnan sekä kasvien juuriston aikaansaamaa huokosrakenteisuutta ja murustumista, joka on mekaanisesti aikaansaatua rakennetta kestävämpi lopputulos. Pellon pieneliöstöstä, viljelykierrosta ja pH:sta huolehtimalla kasvit pystyvät käyttämään ravinteita paremmin.

Peltopäivillä oli esillä myös lierotesti, jonka ProAgrian asiantuntija suoritti yhdessä näyttely-yleisön kanssa. Testin avulla selvitettiin lierojen määrää neliöllä, josta voidaan päätellä maan eliöstön toimintaa. Lierotestin voit katsoa alla olevasta linkistä.

Se, mitä maan kasvukunto aiheena tarjoaa vielä kesän toiselle puolikkaalle ei häviä alkukesän tarjonnalle. On tarjolla teemapäiviä niin maan kasvukunnon seurannasta kuin kasvukunnon parantamisestakin. Maan kasvukunnosta huolehtimalla voidaan taata paremmat sadot ja tuottoisat pellot myös seuraaville sukupolville.

 
 
DMS