Levitysmenetelmät ja etävarastot

RE-maatila |

Pasi Eskelinen ja Jarkko Partanen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Vetoletkulevityksen yksi merkittävimmistä eduista on pieni pintapaine pellolla levityksen aikana. Levikepyörät traktorissa eivät myöskään haittaa levitystä kuten hinattavan vaunun kanssa kääntyessä. Taka-akselille kohdistuu levittimen massa ja letkun vetämisestä aiheutuva vetovastus. Käytännössä täyden lietevaunun rasitus on suurempi ja vaunun renkaiden paine jää kokonaan pois. Kuvassa 1 käytetyssä traktorissa oli yli 300 hv. Kuljettajan mukaan laitteisto vaatii vähintään n. 250 hv traktorin maksimikuormituksen aikana. Vetoletkulevityksen maksimietäisyytenä lietevarastosta pidetään 2 km etäisyyttä.


Kuva 1. Vetoletkulevitys. Letkun pituus on yleensä alle 2 km. (Kuvat: Pasi Eskelinen, Jani Paukkonen)

Lietelannan siirto tilalta lähemmäs peltoja vähentää työmäärää kesäsesongilla. Siirron voi suorittaa omalla kalustolla tai tehokkaammalla urakoitsijan siirtokalustolla. Merkittävää on siirtolaitteen tilavuus, siirtonopeudella on pienempi merkitys. Tarkastelimme siirtoa etävarastoon 10 km etäisyydelle.

Kuva 2. Lannan siirtoaikojen ero (vasemmalla) ja siirron kustannusero (oikealla) traktorilla ja kuorma-autolla. Traktorin lietevaunu 11 m³, kuorma-auton säiliö 22 m³. Säiliön etäisyys 10 km, ajonopeus traktorilla 25 km/h, ajonopeus kuorma-auto 45 km/h. Yhteensä 600 m³.

Mikäli lannan etävarasto sijaitsee yli 6 km etäisyydellä, siirto kuorma-autolla on lähes aina kannattavampaa. Tilakohtaisesti siirto voi olla kannattavampaa kuorma-autolla jo lyhyemmilläkin matkoilla. Videolla on esillä 600 m3 lietteen siirtotyö kuorma-autolla 10 km etäisyydelle kevään viimeisillä talvikeleillä. Video: Talviaikainen etävarastointi:

https://www.youtube.com/watch?v=FgDECtyXYvI

Tehokkaiden lietteenlevityslaitteiden työteho laskee siirtokuljetuksen aikana. Siirron voi tehdä kannattavammin edullisemmilla tai nopeammilla siirtolaitteilla. Siirtokontin tilavuus on yleensä 20–30 kuutiometriä ja sen täyttö ei vaadi siirtovaunulta odottelua (kuva 3).


Kuva 3. Siirrettävä välivarasto. (Kuva: Hanna Manninen)

Kontin siirtoon on kuitenkin varattava kone (traktori) ja sen siirto on organisoitava muiden töiden ohessa. Konttia voi täyttää myös letkulla tai putkistolla, kunhan järjestely estää kontin ylitäytön.

 
 
DMS