Lantalogistiikka

Lantalogistiikan parantamisessa kehitystoimet kohdistuvat ravinteiden tehokkaampaan erotteluun raakalannasta, lannan siirto-, levitys- ja sijoitusmenetelmiin, nurmenviljelyn tehostamiseen lannan ravinteilla ja lannan vaihtoehtoisiin käyttötapoihin.

Videot


Separointi

Separoidun lannan levitys

Separoinnissa lietelannasta muodostuu 2 eri lantajaetta, kiinteä ja nestemäinen. Kiinteä ...
Lue Lisää

Separoinnin kannattavuus

Separoinnin kannattavuus on aina tilakohtainen asia Lietelannan separoinnin kannattavuutta laskettaessa ...
Lue Lisää

Separoidun lannan käyttö kuivikkeena

Lietelannan kuivaa separointijaetta voi hyödyntää kuivikkeena Lantaa käytetään lypsykarjan kuivikkeena ...
Lue Lisää

Separoinnin laitteet

Separointiin on tarjolla useita laitteistoratkaisuja. separointilaitteet -linkistä voit tutustua maatilakokoluokan ratkaisuihin ...
Lue Lisää

Separoinnin käytäntötekijät

Separointi tehostaa lannan käsittelyä monella tasolla. Ravinteiden erottelun lisäksi lannan ...
Lue Lisää

Separoinnin hyötynäkökohdat

Separoinnilla lietelannasta kiinteää ja nestemäistä jaetta Separoimalla erotetaan kuivajae erilleen ...
Lue Lisää

Näytä kaikki


Lietteen siirto

Lietelannan siirto etävarastoon

Lietelannan siirto tilalta lähemmäs peltoja vähentää työmäärää ksäsesongilla.  Siirron voi ...
Lue Lisää

Siirtokontti välivarastona

Tehokkaiden lietteenlevityslaitteiden työteho laskee siirtokuljetuksen aikana. Siirron voi tehdä kannattavammin ...
Lue Lisää

Näytä kaikki


Lietteen/lannan levitystekniikat

Naudan lietelannan ravinnepitoisuus ja sen merkitys lannoituksen suunnittelussa

Kaija Karhunen (lehtori) ja Heikki Leppävuori (agrologiopiskelija),  Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ...
Lue Lisää

Yleistietoa karjanlannnan käytöstä ravinteena

Karjanlanta on monipuolinen ravinne. Sen käyttö oman maatilan lannoitteena vaatii ...
Lue Lisää

Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu. Kuvat: Heikki Leppävuori, kartta: Toni Sankari ...
Lue Lisää

Vetoletkulevitys

Vetoletkulevityksen yksi merkittävimmistä eduista on pieni pintapaine pellolla levityksen aikana ...
Lue Lisää

Separoidun kuivalannan syyslevitystä

Separoidun karjanlannan syyslevitys Peltosalmen tilalla Koelohko käsiteltiin glyfosaatilla ennen karjanlannan ...
Lue Lisää

Näytä kaikki