Lantalogistiikka

Lantalogistiikan parantamisessa kehitystoimet kohdistuvat ravinteiden tehokkaampaan erotteluun raakalannasta, lannan siirto-, levitys- ja sijoitusmenetelmiin, nurmenviljelyn tehostamiseen lannan ravinteilla ja lannan vaihtoehtoisiin käyttötapoihin.

Videot


Separointi

Separoidun lannan levitys

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separoinnissa lietelannasta muodostuu 2 eri lantajaetta, kiinteä ...
Lue Lisää

Separoinnin kannattavuus on aina tilakohtainen asia

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Lietelannan separoinnin kannattavuutta laskettaessa on korostuu kyky ...
Lue Lisää

Separoidun lannan käyttö kuivikkeena

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Lietelannan kuivaa separointijaetta voi hyödyntää kuivikkeena. Lantaa käytetään ...
Lue Lisää

Separoinnin laitteet

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separointiin on tarjolla useita laitteistoratkaisuja. Separointilaitteet -linkistä voit tutustua ...
Lue Lisää

Separoinnin käytäntötekijät

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separointi tehostaa lannan käsittelyä monella tasolla. Ravinteiden ...
Lue Lisää

Separoinnin hyötynäkökohdat

Separoinnilla lietelannasta kiinteää ja nestemäistä jaetta Separoimalla erotetaan kuivajae erilleen ...
Lue Lisää

Näytä kaikki


Lietteen siirto

Lietelannan siirto etävarastoon

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Lietelannan siirto tilalta lähemmäs peltoja vähentää työmäärää ...
Lue Lisää

Siirtokontti välivarastona

Tehokkaiden lietteenlevityslaitteiden työteho laskee siirtokuljetuksen aikana. Siirron voi tehdä kannattavammin ...
Lue Lisää

Näytä kaikki


Lietteen/lannan levitystekniikat

Naudan lietelannan ravinnepitoisuus ja sen merkitys lannoituksen suunnittelussa

Kaija Karhunen (lehtori) ja Heikki Leppävuori (agrologiopiskelija),  Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ...
Lue Lisää

Yleistietoa karjanlannnan käytöstä ravinteena

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Karjanlanta on monipuolinen ravinne. Sen käyttö oman ...
Lue Lisää

Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu. Kuvat: Heikki Leppävuori, kartta: Toni Sankari ...
Lue Lisää

Vetoletkulevitys

Vetoletkulevityksen yksi merkittävimmistä eduista on pieni pintapaine pellolla levityksen aikana ...
Lue Lisää

Separoidun kuivalannan syyslevitystä

Separoidun karjanlannan syyslevitys Peltosalmen tilalla Koelohko käsiteltiin glyfosaatilla ennen karjanlannan ...
Lue Lisää

Näytä kaikki