Lannan siirto maatiloilta pellolle on karjatalouden pakollinen ja merkittävä työprosessi. Lannan ravinteiden hyödyntäminen on myös merkittävä taloudellinen resurssi, jonka optimoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä tilakohtaisia hyötyjä. Kannattavuutta parantaa ostolannoitteiden korvaaminen, kustannuksia taas lannan siirto, sijoittaminen ja työajankäyttö. Uusina merkittävinä logistiikan kehityskohteina ovat nousseet lannan separointi ja lietelannan letkusiirto. Separoinnilla neste- ja kuivafraktioiden tehokkaampi hyödyntäminen voi tehostaa sekä lannoitusvaikutusta että logistiikkaa. Separoitua kuivajaetta on alettu käyttää myös karjan makuuparsien kuivikkeena.

Logistiikan parantamisella tavoitellaan pääasiassa kustannussäästöjä, mutta työajan säästö sekä lannankäsittelyn sovittaminen muiden töiden väliin on tärkeää. Muita hyötyjä ovat mm. tiestön kunnossapidon väheneminen, liikenneturvallisuuden lisääntyminen ja maan tiivistymisen väheneminen. Yhdellä kehitystoimenpiteellä voi olla vaikutus useaan kannattavuusnäkökohtaan ja siten investointikustannuksen takaisinmaksu nopeutuu. Tässä kappaleessa kerrotaan separoinnin hyötynäkökohdista, levitysmenetelmistä ja varastoista sekä omalannoitteiden käytöstä.

Lantalogistiikan parantamisessa kehitystoimet kohdistuvat ravinteiden tehokkaampaan erotteluun raakalannasta, lannan siirto-, levitys- ja sijoitusmenetelmiin, nurmenviljelyn tehostamiseen lannan ravinteilla ja lannan vaihtoehtoisiin käyttötapoihin.

Eskelinen, Pasi & Antikainen, Sanna: Lantalogistiikka (ppt), Savonia-ammattikorkeakoulu, luento 12.12.2018. Nauhoitus (10 min.)
Rantala, Teija & Antikainen, Sanna: Järvibiomassojen hyödyntäminen lannoituksessa sekä maanparannuksessa (ppt), Savonia-ammattikorkeakoulu, luento 12.12.2018. Nauhoitus (10 min)

Videot


Separointi

Karjanlannan hyödyntäminen maissinviljelyssä

Sanna Antikainen, Savonia-ammattikorkeakoulu Ylä-Savon ammattiopiston opetusmaatilalle Pemolle  perustettiin kesälle 2018 ...
Lue Lisää

Separoidun lannan levitys

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separoinnissa lietelannasta muodostuu 2 eri lantajaetta, kiinteä ...
Lue Lisää

Separoinnin kannattavuus on aina tilakohtainen asia

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Lietelannan separoinnin kannattavuutta laskettaessa on korostuu kyky ...
Lue Lisää

Separoidun lannan käyttö kuivikkeena

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Lietelannan kuivaa separointijaetta voi hyödyntää kuivikkeena. Lantaa käytetään ...
Lue Lisää

Separoinnin laitteet

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separointiin on tarjolla useita laitteistoratkaisuja. Separointilaitteet -linkistä voit tutustua ...
Lue Lisää

Separoinnin käytäntötekijät

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separointi tehostaa lannan käsittelyä monella tasolla. Ravinteiden ...
Lue Lisää

Separoinnin hyötynäkökohdat

Pasi Eskelinen ja Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separoimalla erotetaan kuivajae erilleen ...
Lue Lisää

Näytä kaikki


Lietelanta, siirto ja levitystekniikat

Levitysmenetelmät ja etävarastot

Pasi Eskelinen ja Jarkko Partanen, Savonia-ammattikorkeakoulu Vetoletkulevityksen yksi merkittävimmistä eduista ...
Lue Lisää

Naudan lietelannan ravinnepitoisuus ja sen merkitys lannoituksen suunnittelussa

Kaija Karhunen (lehtori) ja Heikki Leppävuori (agrologiopiskelija),  Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ...
Lue Lisää

Lietelannan siirto etävarastoon

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Lietelannan siirto tilalta lähemmäs peltoja vähentää työmäärää ...
Lue Lisää

Yleistietoa karjanlannnan käytöstä ravinteena

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Karjanlanta on monipuolinen ravinne. Sen käyttö oman ...
Lue Lisää

Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu. Kuvat: Heikki Leppävuori, kartta: Toni Sankari ...
Lue Lisää

Siirtokontti välivarastona

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Tehokkaiden lietteenlevityslaitteiden työteho laskee siirtokuljetuksen aikana. Siirron ...
Lue Lisää

Vetoletkulevitys

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Vetoletkulevityksen yksi merkittävimmistä eduista on pieni pintapaine ...
Lue Lisää

Separoidun kuivalannan syyslevitystä

Pasi Eskelinen, Teija Rantala, Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Koelohko käsiteltiin glyfosaatilla ...
Lue Lisää

Näytä kaikki