Lannoituskoeruutujen korjuu 5.8.2016

RE-maatila |

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti 

Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin kanssa lannoituskokeen säilörehunurmella. Nurmilohko (timotei, nurminata) on 2. vuoden nurmi. Kevätsato oli lannoitettu. Toisen säilörehusadon lannoitus tehtiin 20.6. Edellisen viikon myrskyt ja viikonlopun sateet alla noin 30 mm. Koejäseninä ovat lietelanta, biokaasurejekti, väkilannoite ja 0-ruutu. Lannoitus toteutettiin n. 60 kg N/ ha pohjalta.

  • Lietelanta      35 tn/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha
  • Rejekti           35 tn/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha
  • Väkilannoite (Suomen salpietari) 220 kg/ha, kokonaistyppi 60 kg N/ha
  • 0-ruutu jätettiin lannoittamatta.

WP_20160805_13_17_44_Pro
Kuva 1. Kuvassa koeruutuja pe 5.8.2016. Vasemmalla väkilannoite, 0-ruutu, oikealla rejekti. 0-ruutu erottuu vaaleana. (Kuva: Timo Seppälä)

Koeruutujen korjuu tehtiin 5.8.2016. Satomäärityksessä käytettiin LUKE Ruukin tutkimusaseman koeruutupuimuria.

20160805_125658  WP_20160805_12_59_58_Pro
Kuva 2 ja 3. Koeruutupuimurilla ajettiin jokaiselta koelohkolta kolme näytettä (6,5 – 8 m). Näytteistä (n. 30 kg) otettiin analyysinäytteet laboratorioon (ka, valkuainen, D-arvo). (Kuva: Timo Seppälä)

WP_20160805_13_01_31_Pro 20160805_125132
Kuvat 4 ja 5. Koelohkojen sato paalattiin pyöröpaaleihin ja syksyllä tehdään Artturi rehuanalyysit. (Kuva: Timo Seppälä)

WP_20160805_14_06_58_Pro WP_20160805_14_08_16_Pro
Kuva 6. Lietelanta ja rejektilohkoilla näkyi vielä lannoitusvaot sadonkorjuussa. (Kuva: Timo Seppälä)

WP_20160805_13_18_10_Pro

Video: Koeruutupuimuri toiminnassa.

  • Satotulokset (koekäsittelyittäin kolmen näytteen keskiarvot) korjuuajankohta viivästyi heinä elokuun sateiden takia ainakin viikon!
  • korjuuaika liian myöhäinen, sateet vaikuttivat ravinteiden huuhtoutumiseen, lannoitustaso 60kg N/ha on liian alhainen -> raakavalkuainen matala
Käsittely N-lannoitus kg/ha Kuiva-aine sato kg/ha Kuiva-aine g/kg Tuoresato kg/ha Rehu ka % Rehu D-arvo Rehu raakavalkuainen g/kgka
Väkilannoite 220 kg /60 kg N 6573 200 32831 23 610 94
Rejekti 35 tn / 60 kg N 5583 205 27281 23 607 89
Liete 35 tn / 60 kg N 5311 213 24906 24 616 89
0-ruutu 0 4376 239 18480 25 635 91
 
 
DMS