Korven opetusmaatilan ravinnetaseet 2018

RE-maatila |

Juha Tiainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lohkoja oli 11 kpl, mukana ei ole lajikekoelohkoja (0,30 ha ja 0,70 ha).Typpitaseet vaihtelevat lannoitusmäärän ja satotason mukaan. Ohralla ja härkäpavulla typpitaseet negatiivisia, kauralla ja kevätvehnällä positiivisia. Fosforilannoitus on erittäin maltillista. Fosforitaseet ovat kaikilla lohkoilla ja kaikilla kasveilla negatiivisia, maaperästä siis otetaan fosforia. Kaliumtaseet ovat positiivisia viljoilla, maahan siis jää kaliumia. Härkäpavulla lannoitus on erittäin vähäistä, kaikki taseet negatiivisia tai nolla. Pylväskuvioista näkee taseet, kuvioiden alla olevassa taulukossa on lannoituksessa annetut panokset ja sadossa poistuneet ravinteet eli tuotokset.


Kuva 1. Ohralohkojen ravinnetaseet vuonna 2018.


Kuva 2. Kauralohkojen ravinnetaseet vuonna 2018.


Kuva 3. Kevätvehnälohkojen ravinnetaseet vuonna 2018.


Kuva 4. Härkäpapulohkojen ravinnetaseet vuonna 2018.


Kuva 5. Suojavyöhykkeen ravinnetaseet vuonna 2018.

 
 
DMS