Kompostoinnilla tarkoitetaan orgaanisen aineen hajoamista pieneliöstön toimesta aerobisessa tilassa, johon liittyy lämpötilan nousu. Lannan kompostoinnilla voidaan edistää lannan käyttöä lannoitteena ja maanparannusaineena. Kompostointi voidaan toteuttaa aumoissa tai erityisissä kompostorireaktoreissa. Kompostointimenetelmä soveltuu kuivalannalle sekä myös lietelannalle, jos se on ensin imeytetty esimerkiksi turpeeseen.

Olkirikkaan hevosenlannan kompostointi maatalouskäytöön

Kompostering av halmrik hästgödsel för lantbruksändamål - Olkirikkaan hevosenlannan kompostointi ...
Lue Lisää

Hevosenlannan kompostointi vähentää sen positiivisia vaikutuksia maaperän viljavuuteen

MMT Paul Riesinger, YH Novia Kompostointia käytetään sellaisen eloperäisen aineksen ...
Lue Lisää