Kokemukset ja haasteet energiatehokkuuden mittaamisessa

RE-maatila |

Jyrki Kataja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ravinne- ja energiatehokas maatila -hankkeessa on asennettu eGauge-sähkönkulutusmittareita Erkkilän, Koivikon, Korven (Ilmajoen), Tarvaalan ja Västankvarnin opetusnavetoihin. Mittarin avulla saadaan mitattua eri laitteiden sähkönkulutus ja sähkönkulutusta voidaan seurata myös reaaliaikaisesti. Haaste eGauge-mittauksissa on kotieläinrakennusten sähkönkulutuskohteiden tunnistaminen sähköjohdoista. eGauge-mittauksella saadaan hyvää mittausdataa, jos ollaan varmoja siitä, että kohteista mitataan oikeita laitteita, esim. valaistus ja lisälämpölähteet. eGauge-laitteilla voidaan mitata suurimpia energiankuluttajia, joihin energiansäästötoimenpiteet kannattaa kohdentaa. eGauge-mittauksilla saadaan esimerkiksi hyvin selville kuinka paljon navetan loisteputkivalaistus kuluttaa energiaa.

Maitotilalla energiankulutus vaihtelee vuorokausirytmin mukaan. Kuvassa 1 on esimerkki 23.11.2017 päivän kulutuksesta Koivikon opetusmaatilalla.

Kuva 1. Koivikon opetusmaatilan eGauge-mittarin mukainen yhden vuorokauden kulutus (Oulun seudun ammattiopisto 2017).

Kuva 2. Korven (Ilmajoen) opetusmaatilan navetta 18.11.2017 (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2017).

Yleensä energiatehokkuuden mittausselvitykset perustuvat Top-Down tai Bottom-Up analyysiin. Top-Down-analyysissä selvitetään tuotantoon käytetyt energiamäärät ja tilan tuotantomäärät. Tarkastellaan pelkästään maatilalle ostettua energiaa ja sieltä myytyjä tuotteita. Kun verrataan tuotteesta saatua energiaa tuotantoon käytettyyn energiaan, saadaan tuotannon energiasuhde. Bottom-Up-analyysissä lähdetään selvittämään kunkin toiminnon tai työvaiheen kulutuksia. Selvittämällä eniten energiaa kuluttavat kohteet säästötoimet voidaan kohdistaa niihin asioihin, mistä saadaan eniten hyötyä.

Lähteet

Oulun seudun ammattiopisto (2017). Koivikon opetusmaatilan eGauge. Haettu 23.11.2017 osoitteesta http://egauge1941.egaug.es/59D3C/
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (2017). Korven opetusmaatilan eGauge. Haettu 18.11.2017 osoitteesta http://egauge31548.egaug.es/57A4C/

 
 
DMS