Kipsihankkeeseen positiivisin odotuksin

RE-maatila |

Vilkku -hanke

Vihannesviljelijä Hannu Rinnekaria ei tarvinnut liiemmin houkutella hankkeeseen, jossa käsitellään kipsillä Vantaanjoen valuma-alueen peltoja. Aiempien kokeilujen perusteella on lupa odottaa, että kipsi pitää ravinteet pellossa ja hillitsee niiden huuhtoumista vesistöihin.

Keväällä 2018 Rinnekari osallistui tilaisuuteen, johon oli kutsuttu nurmijärveläisiä maanviljelijöitä kuulemaan tutkittua tietoa peltojen kipsikäsittelyn hyödyistä. Samalla tarjottiin mahdollisuutta osallistua Vantaanjoen kipsihankkeeseen, jonka tavoitteena on käsitellä kipsillä yhteensä 3 500 hehtaaria peltoa vuosina 2018 – 2019. Tarjouksen houkuttelevuutta lisäsi se, että osallistuminen ei aiheuttaisi viljelijöille kustannuksia. Levitystyönkin tekisi ulkopuolinen urakoitsija.

Lue lisää….

 
 
DMS