Kesän vähäiset sateet ja heinäkuun hellejakso tyrehdyttivät veden laadun mittauksen Muhoksen OSAO:n opetusmaatilalla

RE-maatila |

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu

Veden laadun mittaukset aloitettiin Muhoksen OSAO:n yksikön opetusmaatilalla viikolla 21, jolloin EHP Environment Oy:n jatkuvatoimisten mittausasemien (2 kpl)  anturit asennettiin pellon valtaojan ylittäville silloille. Parametreina kesän 2018 mittauksissa ovat olleet: ammonium-/nitraattityppi, pH, johtokyky ja sameus. Lisäksi viikoittain on otettu ja analysoitu vesinäytteet samoista valtaojan kohdista, joissa anturit sijaitsevat.

Veden virtaus valtaojassa väheni koko kesäkuun ajan.  Viereisen pellon säätösalaojan patoluukku on pidetty kiinni, jotta vesi pysyisi peltomaassa. Heinäkuun puolivälin jälkeen antureiden keräämällä mittausdatalla ei ole voitu enää seurata veden laatua, koska oja on kuivunut ja anturit eivät peity enää veteen.

Mittausaseman anturit asennettuina 21.5.2018

Sameus- ja ammonium-/nitraattityyppi -anturit 17.7.2018

 

 
 
DMS