Karjanlannan hyödyntäminen maissinviljelyssä

RE-maatila |

Sanna Antikainen, Savonia-ammattikorkeakoulu Ylä-Savon ammattiopiston opetusmaatilalle Pemolle  perustettiin kesälle 2018 maissin havaintokoelohko yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun LantaLogistiikka ja Kasvi-Taito –hankkeiden kanssa. Havaintokoelohkon tarkoituksena oli havainnoida maissin kasvua erilaisilla lannoituskäsittelyillä. Koeasetelmassa oli kolme erilaista lannoituskäsittelyä sekä kontrolli; väkilannoite sekä kerralla ja jaettuna lannoituksena levitetty naudan lietelannan separoitu nestejae. Väkilannoite kylvettiin kylvölannoittimella päivää ennen maissinkylvöä. Maissinkylvön teki Ajokaksikko maissinkylvökoneella […]

Separoidun lannan levitys

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separoinnissa lietelannasta muodostuu 2 eri lantajaetta, kiinteä ja nestemäinen. Kiinteä lanta muistuttaa kuivalantaa, tosin se on erittäin tasalaatuista. Nestejae on erittäin juoksevaa, vesimäistä lietettä. jakeiden levitysteknniikat eivät poikkea luiva- ja lietelannan levityksestä, vaikkakin molemmat jakeet ovat erittäin helppoja käsitellä. Lannanlevityslaitteet ovat samat kuin tavallisellakin kuiva- ja lietelannalla, mutta levitysmateriaali on tasalaatuisempaa. Laajempaan […]

Separoinnin kannattavuus on aina tilakohtainen asia

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Lietelannan separoinnin kannattavuutta laskettaessa on korostuu kyky hyödyntää uusia lantajakeita. Lietelannan typpi-fosfori suhde muuttuu alkuperäisestä lietteestä kahdeksi eri tuotteeksi. Fosfori siirtyy yleensä runsaammin kuiva-aineen mukana. Siihen tosin vaikuttaa lietteen varastointiaika, pitkään varastoidusta lietteestä fosfori ehtii liueta enemmän nestejakeeseen. Kuivajakeen kuivikekäyttö vähentää kuivituskustannuksia, jolloin jakeen arvo nousee. Oman kiinteän separaattorin rakentamiseen on mahdollista saada investointitukea. […]

Separoidun lannan käyttö kuivikkeena

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Lietelannan kuivaa separointijaetta voi hyödyntää kuivikkeena. Lantaa käytetään lypsykarjan kuivikkeena Keski-Euroopassa jossain määrin, vaikkei se olekaan yleisin kuivitusmenetelmä. Lannan käyttöä puoltaa sen edullisuus separoinnin sivutuotteena. Kuivitukseen tarvittavan kuivajakeen tulisi olla normaalia kuivempaa. Normaali kuiva-aine pitoisuus vaihtelee 20% molemmin puolin, mutta kuivituksen suositus on yli 30% kuiva-ainetta. Yleistietoutta lannan käytöstä kuivituksessa Suomessa ja Euroopassa […]

Separoinnin laitteet

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separointiin on tarjolla useita laitteistoratkaisuja. Separointilaitteet -linkistä voit tutustua maatilakokoluokan ratkaisuihin. Laitteiston valinnalla on merkitystä mm: työtehoon ravinteiden erotteluun kuiva-ainepitoisuuteen Kuorma-auton päälle rakennettu separointiyksikkö.

Separoinnin käytäntötekijät

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separointi tehostaa lannan käsittelyä monella tasolla. Ravinteiden erottelun lisäksi lannan ominaisuuksien muuttaminen tehostaa lannan käsittelyä varastossa ja kasvinviljelyssä. Ainoastaan kuivajae voi olla monelle tilalle uusi lannan muoto, jonka käsittelyyn ei olla totuttu. Separoinnin hyödyt (linkki avaa esityksen selaimellesi) Linkistä Separoinnin hyödyt tarkemmin mm: Nestejakeessa paljon liukoista typpeä Separoinnilla voidaan vähentää lannan kuljetuskustannuksia Nestejakeen juoksevuudessa […]

Separoinnin hyötynäkökohdat

RE-maatila |

Pasi Eskelinen ja Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Separoimalla erotetaan kuivajae erilleen lietelannasta. Perusidea on erottaa kuivajakeeseen mahdollisimman paljon ravinteita ja tehdä nesteestä ravinneköyhempää. Erityisesti fosforin osalta se onnistuukin erinomaisesti ja sillä saavutetaan merkittäviä mahdollisuuksia lantalogistiikassa. Kun fosforin määrä nestejakeessa pienenee, sitä voi levittää peltoon enemmän forforirajoitteen puitteissa. Voi olla, että pellon typpirajoite täyttyy ensin. Separoitaessa on […]

 
 
DMS