FRESHABIT ohjausryhmä tutustui mallikosteikkoon

RE-maatila |

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

freshabit_ohry_kosteikolla

Valtakunnallisen FRESHABIT-hankkeen Keski-Suomen alueen ohjausryhmä sekä hankkeen core-tiimin edustaja Seppo Hellsten Oulun SYKEstä tutustuivat Biotalouskampuksen malikosteikkoon. Ohjausryhmä kokousti aamupäivän JAMKin Biotalousinstituutissa aiheenaan kosteikot, joista esityksiä pitivät tutkija Ilona Helle Jyväskylän yliopistolta, Lasse Varis Vapo Clean Waters Oy:stä, Pirita Soini Suomen metsäkeskuksesta ja Tarja Stenman JAMKista.

JAMK on mukana FRESHABIT-hankkeessa, joka on Suomen tähän asti suurin LIFE-hanke. Hankkeessa on mukana 30 toimijaa ja sen kokonaisbudjetti on 25 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteita ovat yhteistyön lisääminen vesi-luonto-metsäsektorien välillä sekä valuma-aluetason suunnittelussa. Hankkeessa lisätään tietoa sisävesien vedenalaisesta luonnosta, kulttuurista ja biologisesta monimuotoisuudesta. Hankkeessa toteutetaan mm. valuma-aluekunnostuksia, lintuvesikunnostuksia sekä kalatiehankkeita. Hanketta koordinoi Metsähallitus.

 
 
DMS