Hevosten valkuaisrehut

RE-maatila |

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kotimaisia valkuaiskasvivaihtoehtoja hevosten rehuihin korvaamaan soijaa. Toisena tavoitteena oli kehittää ja testata kotimaisista raaka-aineista valmistettu valkuaisrehu. Toimeksiantajana toimi Hankkija Oy.

Alijoki, Riikka: Hevosten valkuaisrehut. Opinnäyetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016.

Tiivistelmä
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kotimaisia valkuaiskasvivaihtoehtoja hevosten rehuihin korvaamaan soijaa. Toisena tavoitteena oli kehittää ja testata kotimaisista raaka-aineista valmistettu valkuaisrehu. Toimeksiantajana toimi Hankkija Oy.

Työn kirjallisuusosiossa käydään läpi hevosen ruoansulatusta valkuaisen osalta sekä hevosten valkuaisen tarpeita. Lisäksi kartoitetaan olemassa olevissa valkuaisrehuissa käytettyjä valkuaiskasveja sekä vertaillaan eri maissa tuotettuja rehuja. Kotimaan valkuaiskasvituotantoon liittyen tarkastellaan erilaisia valkuaisomavaraisuutta edistäviä hankkeita sekä kartoitetaan suomessa viljelyyn sopivien valkuaiskasvien sopivuutta hevoselle. Lähteenä tässä toimii erityisesti Ruotsissa toteutettu tutkimus, jossa on tutkittu useita myös Suomessa menestyviä kasveja.

Kirjallisuustietoja hyödyntäen suunniteltiin kotimaisista raaka-aineista valmistettu valkuaisrehu, jota tuotettiin koe-erä. Rehua syötettiin vuotiaille varsoille ja varsoville tammoille noin kuukauden ajan keväällä ennen laidunkautta. Tulokset kokeilusta kerättiin sähköisen kyselyn sekä vierailulla tehtyjen haastatteluiden avulla.

Lyhyen koejakson perusteella ei voida vielä sanoa rehun vaikutuksista varsojen kasvuun. Hevosten kunto oli kuitenkin silmämääräisesti arvioituna hyvä. Maittavuudessa oli joidenkin hevosten kohdalla ongelmia johtuen toisena valkuaisen lähteenä käytetyn rypsin vahvasta mausta. Ruokintalaskelmia tehdessä havaittiin kalsiumin määrän olevan liian korkea ensimmäisessä reseptissä.

Johtopäätöksinä todettiin, että reseptiä muutetaan niin että lisätty kalkki jää pois liian kalsiuminsaannin ehkäisemiseksi. Maittavuutta voitaisiin parantaa lisäämällä perunaproteiinia ja vähentämällä rypsiä. Tämä kuitenkin nostaisi rehun hintaa reilusti, joten nykyisen reseptin todettiin olevan kompromissi maittavuuden ja hinnan välillä.

 
 
DMS