Herne lypsättää Mustialan lehmiä

RE-maatila |

Katariina Manni, Hämeen ammattikorkeakoulu

Herne on hyvä valkuais- ja energiarehu lypsylehmille. Tosin ihan rypsin veroista se ei ole, johtuen erityisesti herneen rypsiä suuremmasta valkuaisen pötsihajoavuudesta. Hernettä kannattaakin syöttää esimerkiksi rypsin kanssa, jolloin ruokintaan saadaan enemmän ohitusvalkuaista kuin hernettä yksinomaisena valkuaistäydennysrehuna käytettäessä.

Mustialan karjassa osa säilörehusta on apilapitoista nurmea. Apilan ja nurmiheinäkasvien sisältämä valkuainen ei kuitenkaan yksinomaan riitä täyttämään korkeatuottoisten lehmien valkuaisen tarvetta, vaan ruokintaa pitää täydentää valkuaisrehuilla. Mustialan karjassa hernettä käytetään rypsin lisäksi täydennysvalkuaisrehuna. Niiden käytömäärät ovat keskimäärin puolet hernettä ja puolet rypsirouhetta.

Valkuaisen lisäksi herneen sisältämästä tärkkelyksestä saadaan lisäenergiaa ruokintaan. Tärkkelyspitoisuus tuleekin huomioida ruokinnansuunnittelussa viljan käyttömääriä ja tärkkelyksen saantia optimoitaessa. Kotoisia rehuja käytettäessä tulee huolehtia myös riittävästä kivennäisten saannista. Kotoisten rehujen lisäksi lehmät saavat lypsyrobotilta teollista täysrehua.

Omalla tilalla tuotetulla rehuherneellä vähennetään ostovalkuaisrehujen tarvetta ja saada säästöjä ostorehukustannuksiin. Lisähyötyjä saadaan peltopuolella, kun herneen viljelyssä voidaan vähentää ostolannoitteiden käyttöä viljakasveihin verrattuna.

Tästä lisätietoa: tuotosvaste ja talous,  dieetin koostumus, ravintoaineiden saanti ja tarve, ravintoaineiden hyväksikäyttö

 
 
DMS